UMadala Kunene ukhuthaza ukuhlolelwa umdlavuza wamankwahla

614

THANDI ZONDI

INKAKHA yomculi uMadala Kunene (77) inxusa amadoda ukuba asheshe asukume ukuze angazitholi ebhekana nomdlavuza wamankwahla. Le nkakha yesiginci isanda kuthola ukuthi inenkinga yokuvuvukala kwendlala (prostate).
“Ukube kangivalekanga umchamo izinsuku ezimbili, ngabe kangizange ngithole ukuthi nginenkinga ye-prostate. Ngiyazi ukuthi amadoda uma ebhekana nezinkinga ezikanje, ajaha izimbiza – kangisho ukuthi khona okungalungile ngazo. Kodwa ake siqale kodokotela. Ukusheshe ngisukume kungisize ukuze ngingayibambi isiwumdlavuza,” kuchaza yena.

Echaza ngesikhwama sokuqongelela imali ewu-R185 000 avulelwe sona uthe: “Kuyiqiniso ukuthi kangiphilile kepha kakusho lokho ukuthi sengilele phansi. Ngifakwe ipayipi elingelekelelayo, nokudale ukuthi ngikhansele imicimbi okumele ngibe yingxenye yayo,” esho.

Uthi le mali ngeyezindleko zokuhlinzwa uma kuba nesidingo, uma kungenjalo izomsiza ngezinye izizndleko zokuphila.
“Thina sesibhukhwa kanye ezinyangeni ezintathu, imali kayikho. Ngemuva kokuhlinzwa kuzomele ngithathe ikhefu, ngizinakekele, umndeni wami nekhaya,” esho. Uthi siyamjabulisa isenzo somphakathi sokuphosa esivivaneni ukuze akwazi ukuhlinzwa. Njengamanje imali asefakelwe yona seyifinyelele ku-R 118 727. Ukunikela ungena kwi-website ethi: www.backabuddy.co.za

Previous articleUDineo uzobonakala efilimini yaphesheya kwezilwandle
Next articleIMoja Love ihlaba uKhumalo ‘ngohlelo lwezidakamizwa’