UMama weBhantshi ulaxaze ummeli emuva kwengxabano enkantolo

649

SKHOSIPHI MTHEMBU noMTHEMBENI VUMA

UTHUKUTHELE wagana unwabu ebizwa ngesiphukuphuku enkantolo, maqede walaxaza ummeli wakhe, uNkk Nonhlanhla “Mama Webhantshi” Mbele,
ngoLwesithathu. 

Umama Webhantshi – obhekene namacala okubulala abantu abasondelene naye ayebathathela imishwalense yokufa – uboshwe noMnu Mthofi Msipha, onguma-ngalelwa wokuqala. 

Kusuke igidigidi eNkantolo eNkulu yaseThekwini ngenkathi uNkk Mbele exabana nommeli wakhe, uNkz Zeera Fareed, ngoba embize ngesithutha phambi kwabantu. 

UNkk Mbele uvezele inkantolo ukuthi ummeli wakhe umsayinise amaphepha okwedlulisa icala, ethi akakuqondi ukuthi kwenzeka kanjani lokho icala
lingakaphothulwa. 

Lokhu kubukeke kumnenga ummeli njengoba kuthe ijaji seliphumile, sekuyiwe ekhefini, wasukuma waya kuyena eyombuza ukuthi kungani abe yisithutha ngokuvezela inkantolo lokhu. 

Kubukeke kumcasula lokhu uNkk Mbele njengoba ebuye ekhefini esethi uyamxosha
ummeli. 

Usukume waqonda entathelini yeLANGA, kusalindwe ijaji, wayitshela ukuthi mayibhale ukuthi uphelile umshado
weminyaka emithathu nalo mmeli. 

UNkk Mbele wenza lokhu nje, ngoMsombuluko uchithwe ngumhlengikazi wasesibhedlela sasejele, uNkk Phezisile Manyoni, ngokuthi wayelimele efika ejele. 

Phambilini uNkk Mbele wayeveze ukuthi ngesikhathi eboshwa, washaywa ngamaphoyisa ngoba efuna ukuthi avume icala, aze amsayinisa amaphepha
ayengabhalwe lutho. 

Waveza ukuthi washaywa
waze wacindezelwa esiswini ngumphenyi wecala, kwaze kwaholela ekutheni ophe
esithweni sangasese. 

Ummeli wakhe watshela inkantolo ngeledlule ukuthi ikilayenti lakhe lashaywa kanzima laze lazichamela. 

UNkk Manyoni uthe akuveli ukuthi uNkk Mbele wafika elimele ejele ngoba umhlengikazi owayembheka, egcwalisa nefomu egcwaliswa ngumhlengikazi
uma isiboshwa sifika kubona,
wayezombona ukuthi unenkinga noma ulimele. 

Uthe ukungabhalwa kwalokhu kusho ukuthi kayikho into enjalo. 

Uveze nokuthi inkinga abayaziyo kaNkk Mbele ngeyesikhumba, njengoba esalashelwa yona namanje. 

Mayelana nokushaywa kwakhe aze alimale ekhanda, uNkk Manyoni uthe ngabe bakubona lokho kanti ukube wayelimele ngendlela asho ngayo, ngabe wangeniswa esibhedlela ngokushesha.

UNkk Mbele ube esegibela ebhokisini lofakazi echaza ngokuboshwa kwakhe, ubesamile ekutheni amaphoyisa amshaya. 

Utshele inkantolo ukuthi esemshayile, waze wavuvukala nasebusweni. 

Uphinde watshela inkantolo ukuthi ngesikhathi umphenyi wecala emshaya, wayezwa iphunga lotshwala kuyena. 

Uthe kunesikhathi lapho umphenyi amtshela ukuthi makazame u-R20 000 ukuze amkhiphe enkantolo. 

Ebuzwa ukuthi kungani engazange abike enkantolo ngesikhathi eyobingelela ngoku-shaywa kwakhe, uNkk Mbele uthe wayesadidekile futhi enengcindezi njengoba kwakubikwa ngaye emaphephandabeni futhi kusabalele nezithombe zakhe. 

Icala kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo maduze. 

Previous articleUShenge ubezinikele ngokuphelele enkolweni yobuKristu
Next articleINkosi uMangosuthu Buthelezi ibingumholi onohlonze