Umasipala uvale ugesi esikoleni esikweleta u-R650 000

309

MTHOBISI SITHOLE

KUPHAZAMISEKE amalungiselelo ezivivinyo eMasibumbane High School, oNdini ngenxa yokuvalwa kukagesi, okudalwe wukuthi lesi sikole sikweleta umasipala u-R650 000 kagesi. 

Ngokuthola kweLanga Lempelasonto,  

ukuvalwa kukagesi kuphazamise ngisho
inhlalakahle yabafundi njengoba kuyisikole okuhlalwa ngaphakathi kusona. 

Omunye wabazali babafundi bakulesi sikole, ukhale ngesihluku sikaMasipala wasoNdini. 

Uthe sekuphele izinsuku ezingaphezulu kuka-10 kumnyama esikoleni.

“UMasipala wasoNdini bewuxoxa nesikole kulo nyaka ngezindaba ezinhle ngenxa yomfundi owaphasa wagila izimanga ngoMasingana (January), wahlonishwa ngisho ezingeni likazwelonke. 

“Umasipala kawusacabangi ngisho umlando walesi sikole nemisebenzi yaso emihle yokuphakamisa indawo
yasoLundi? Izingane zethu, bathini ngazo?” kusho lo mzali.

Usihlalo wesigungu esilawula isikole, uMnu Bhekinkosi Buthelezi,
uthe nakuba umasipala wenza umsebenzi wawo ngokuvala ugesi ezindaweni ezingakhokhi, kodwa bayakhala ngokuqinisa kwawo isandla ngesikhathi esibi njengoba sekuzobhalwa izivivinyo
zokuphela konyaka, ikakhulukazi ezikamatikuletsheni. 

Uveze ukuthi lesi sikweletu sidala kakhulu, kodwa bebezama ukusiphungula kancane kancane, bethembe ukuthi umnyango uzoyifaka imali yesikole yezinsizakusebenza. 

Utshele leli phephadana ukuthi bazamile ukufonqa isigqoko kumasipala, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.

“Ngokwami, kufanele sikhombe ngenjumbane uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, ngoba yiwona osifake kulolu talatiya. 

“Sesiside kakhulu lesi sikhathi silokhu silindele imali evela emnyangweni. 

“Umasipala ukwazile ukusinika  isikhathi esasithembisene ukuthi sizofika umnyango usuyifakile imali yesikole, kwaze kwaba
kufikwa esinqumweni sokuvalwa kukagesi. 

“Le nto eyenzekile ihlukumeze kakhulu abazali nabantwana,” kusho uButhelezi. 

Uthi kunzima nokusetshenziswa kukadizili (kuma-generator) ngoba nawo umba eqolo, ekubeni nesikole singenayo imali eyanele. Uveze ukuthi lesi sikweletu akusona esonyaka owodwa, nabo bangene esigungwini sikhona. 

IMenenja kaMasipala wasoNdini, uMnu uSandile Khomo, ivumile ukuthi bavalelwe ugesi bonke abakweleta umasipala. 

“Kuzokhumbuleka ukuthi sike saphumela obala ukuthi uMasipala wasoNdini ukweleta u-Eskom imali engaphezu
kuka-R100 million

“Sibe sesinquma ukuba siqhamuke nalolu hlelo lokucisha ugesi kulabo abakweletayo okungaba yimizi, yizikhungo zikahulumeni namabhizinisi.

“Sinxusa umphakathi wonke uqhubeke nokukhokhela ugesi. Lusazoqhubeka uhlelo lokucima kulabo abakweletayo,”  kusho yena.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe umnyango uzongenelela kulolu daba. 

Uthe nawo umnyango unenkinga yokushodelwa yimali.

mthobisis@ilanganews.co.za 

www.ilanganews.co.za

Previous articleKuxabene ubendle phakathi kweSilo namazinyane akwaso
Next articleUmnyango uchitha eka-R28 million wokweseka amaSAMA