Umbango wesidumbuubhuntshiseumngcwabo

318

Sekuphele amasonto amabili ubaba wekhaya engangcwabeki

KWESOBUNXELE nguNkz Nomcebo Msomi (ofake ingubo emnyama) emi ‘nentombi’ kayise ababanga nayo isidumbu, uNkz Nobuhle Cele. Bathathwe kunomhlangano esiteshini samaphoyisa eCato Manor. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

SKHOSIPHI MTHEMBU noJOHN HLONGWA
KUBHUNTSHE umngcwabo esigcemeni sakwa-CC, eMlazi (ezakhiweni), izihlobo nabangani abebewuhambele izolo ngeSonto bajikiswa ngenxa yombango ophakathi kwendodakazi kamufi ‘nentombi’ yakhe. Aqhinqe usuku lonke amalungu omndeni wakwaMsomi nawomphakathi obuze emngcwabeni kaMnu Gibson Daka Msomi (69) (okwesincane esishuthekiwe), kulandela umbango wesidumbu ophakathi kwendodakazi kamufi, uNkz Nomcebo Msomi ‘nentombi’ kamufi, uNkz Nobuhle Nikiwe Cele. Ngokuthola kweLANGA, uMnu Msomi ushone ngomhla ka-12 kuNhlaba (May), bekufanele afihlwe ngeledlule, kodwa kwaphoqeleka ukuba umngcwabo wakhe uhlehle kulandela ukuthi uNkz Cele (‘intombi’) efake amaphepha enkantolo okumisa umngcwabo.


Kugcine kuyiswana enkantolo, uNkz Msomi wathola amaphepha amgunyaza ukuba afihle uyise izolo ngeSonto, okugcine kungenzekanga.Umndeni wakwaMsomi ufike emakhazeni uyolanda isidumbu, wafica sesithathiwe, wanikela emaphoyiseni lapho bekukhona umndeni kaNkz Cele nawo obangayo. Kusuke esinamathambo ngesikhathi kuthukana izinhlangothi ezimbili, ezeseka umndeni wakwaMsomi nabebehamba noNkz Cele. Ekhuluma neLANGA uNkz Msomi, uthi uyise ubehlala naye ngesikhathi egula. “Sithe silungiselela umngcwabo ngoLwesibili ngeledlule, kwafika isikhonzi senkantolo silethe amaphepha amisa umngcwabo. La maphepha afakwe ngozibiza ngenkosikazi kababa, okube sekusixaka ngoba ubaba ubengashadelwe, ubenezintombi eziningi.


“Siye enkantolo ngoLwesithathu, yasivuna, bayalelwa ukuba basidedele isidumbu sakhe emakhazeni njengoba basithatha basifaka kwawabo. Silungiselele umngcwabo njengoba incwadi ibisho ukuthi kumele sikhishwe mhla ka-28 isidumbu, sifihlwe. “Kusixakile-ke sesifika emakhazeni kuvaliwe, okuphoqe ukuba singakwazi ukufihla njengoba besihlelile futhi besithenge ngisho nezinkomo,” esho. ILANGA lizifikele mathupha eMlazi emndenini wakwaMsomi lapho bekuhlelwe khona umngcwabo. Lifike kuyoshaya ihora lesithathu ntambama, amalungu omphakathi ehleli etendeni esalindile, isidumbu singabonwa. Awodwa abemi izixongololo eduzane nomgwaqo, kubonakala ukuthi adidekile.


Amanye amalungu omphakathi abesephakeliwe nokudla obekulungiselwe umngcwabo. Bekunezimbuzi ezimbili egcekeni ebezingakahlatshwa. Egcekeni bese kumbiwe nomgodi abezofihlwa kuwona uMnu Msomi. ILANGA likhulume nendodakazi ‘yentombi’ kamufi angayizali, uNkz Neliswa Cele, othi unina nguyena obenakekela uMnu Msomi ngesikhathi egula njengoba bebenobudlelwano futhi esefana nomyeni wakhe. Eseshonile umufi, unina uxoshwe yindodakazi kaMnu Msomi. Uthi yisona sizathu esenze unina amise umngcwabo ngoba ubengasatshelwa lutho ngamalungiselelo okufihlwa kukamufi. “Inkantolo yabe isikhipha umyalelo wokuthi isidumbu sikhishwe ngumama bese imindeni yomibili ixoxisana ukuthi umufi uzofihlwa kuphi, inkonzo yomgcwabo ibe seMlazi,” kusho indodakazi yalona wesifazane.
skhom@ilanganews.co.za
hlongwaj@ilanganews.co.z

Previous articleKuseqhulwini kuyena ukulwaimpi yezidakamizwa
Next articleUsefuna ukulandelaamaBhakaniyainkanyezi yesibili