“UMbodla” uthembisa lukhulu ngendawo azoyidlala kwi-Isitha

211

THANDI ZONDI 

UTHEMBISA lukhulu umakadebona womlingisi waseMlazi owazakhela igama edlala indawo kaCrocodile, kwiSarafina, uDumisani Dlamini (osesithombeni) ozobonakala emdlalweni kamabonakude Isitha- The Enemy kwi-e.tv. Lo mlingisi owake wadlala indawo kaChester kwiYizo Yizo wabuye wagqama ngekaMbodla kwi-Isibaya, uthi ujabule ngokuba yingxenye ye-Isitha ngoba uzobe ehlangene nabanye omakadebona kwezokulingisa. “Ngizobhekana noLinda Sebezo ongomunye wabalingisi abangafuniseli ngokulingisa,” esho. 

Uthi okumchaza kakhulu ngendawo azoyilingisa kaNtsimbi, wukuthi uzobhekana noRebecca ongumuntu osatshwayo, obelokhu ekhonya. “Ngicabanga ukuthi abantu ba-zoyithokozela kakhulu le ndawo ngoba bebelokhu bemfisa umuntu ozoqondana noRebecca, ambeke endaweni yakhe. Yimi-ke ozokwenza lokho,” kusho yena. 

Uthi ngemuva kokuqeda ukulingisa le ndawo, kudingeke azindle ukuze akwazi ukuphuma kuyo ngendlela ebinamandla ngayo. Indawo ayilingisayo ngeyowesilisa ozalelwe ebukhosini KwaZulu-Natal, oba yinduna eneminyaka ewu-21. Ukhuliswe nguyise uMngomezulu ngemuva kokushona kukanina uMaSikhosana. 

Ukhula nothando lwemfuyo njengoyise, kepha akamfuzanga ngokuba qotho. UNtsimbi unothando lwemali esheshayo, uvubela udlame ematekisni, uduna izimoto, ubamba nezimoto ezithwala imali esebenzisa izinsizwa ezisencane ukwenza imisebenzi yakhe engcolile. 

Isidumo sisuka ngesikhathi yena noRebecca Mabuza bebanga ithenda yokugonywa kwezinkomo, uNtsimbi untshontshelwa umhlambi wakhe wezinkomo. 

Kulo mdlalo uNtsimbi uvela eyindoda ehlonishwayo nenamandla, kepha efihle imisebenzi yobugebengu.   

tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleIyaphela inkontileka yesikhulu seNgonyama Trust “esingazwani” neSilo
Next articleKugxekwe iPoprcu ngodaba lokukhokhelwa kwamaphoyisa abesebenza ngesikhathi sokhetho