Umculi ucacisa ngengoma yopete ehlukanise imibono

227

LUCKY CAIN 

UCACISA ngengoma esematheni ezinkundleni zokuxhumana eqhakambisa upete umculi okhombisa ukukhula ngesivinini kulo mkhakha, uLinda Mkhize (osesithombeni), owaziwa ngelikaMastende. ULinda ocula ingoma ethi “Upete”, ushiye abantu behlukene phakathi ezinkundleni zokuxhumana njengoba bekunabebemgxeka, bemsola ngokuthi uhlekisa ngopete kanti abanye bajabulela ukuzigqaja ngokuba nopete. Ekhuluma neLANGA uMastende, uthe uyazi ukuthi kukhona abamsolayo ngale ngoma, kodwa azimisele ukukucacisa wukuthi kayihlosile ukuhlekisa ngabantu abanopete. “Okumele abantu bakwazi wukuthi ngiqhamuka emndeni onabantu abanopete, futhi besekunesikhathi abantu besigcona ngalo. Ngibone kungcono ngenze ingoma, sizigqaja ngopete lwethu futhi sikhulula nabanye abazenyezayo ngalo,” kusho yena. UMastende – ozalwa ngumculi uThukilano – uthi ukuba noyise okulo mkhakha kumsizile, njengoba ezibonile izingqinamba uyise ahlangabezane nazo. “Okungisizile ngokubona izingqinamba zikababa, wukuthi kufana nokuthi usengihambele phambili, ngakho indlela sengiyihamba nomuntu oseyazi kangcono,” kusho uMastende ozalelwe wakhulela ePitoli, KwaNdengezi. Uthe nakuba ethola usizo lukayise kulo mkhakha, kodwa afuna ukukucacisa wukuthi ungena kulo mkhakha ukuzozakhela elakhe igama. “Umculo ngiwuqale ngo-2014 ngothando lwawo. Ngiqale nge-hip-hop ngeza nge-piyano njengoba le ngoma ethi Upete iyi-gqom,” kusho yena. Uthe le ngoma iphume mhla ka-29 kuMandulo (September) kanti kusukela iphumile, abantu bakhombisa ukuyithakasela nakuba benemibono eyahlukene ngayo. Uthe okumjabulisa kakhulu wukuthi nasemsakazweni isiqalile ukudlalwa futhi unethemba lokuthi neminye imisakazo engakayidlali isazoyidlala. Udalule ukuthi umatasa uqopha i-music video futhi kuyona kuzobe kugcwele abantu abazigqaja ngopete lwabo. “Ngaphandle kwalokho, ngisezinhlelweni zokuphothula i-EP yami njengoba kunezingoma ezimbalwa ezisele. Kukhona engizozenza noZakwe bese ngiyayiphothula i-EP,” kusho yena.

Previous articleImeya nekhwelo kwabezenkolo
Next articleUzame ukuzibulala nomndeni “owadlwengulwa” ngabesilisa (5) basendaweni