Umculi uLinric Toto uqhakambisa ubu-Afrika phesheya kwezilwandle

52

THANDI ZONDI

UMCULI waseNingizimu Afrika ubonga ithuba lokuhlangana neNdlovukazi yamaNgisi njengento ethi akasophinde alikhohlwe leli thuba alitholile. ULinric Toto uthi ubengakaze azicabange eba yisimenywa seNdlovukazi yamaNgisi, uCamilla Parker Bowles wase-United Kingdom.
ULinric uthole isimemo sokuba azoba yingxenye yeCommon Wealth Day ebiseMarlborough House, eLondon kepha engazi ukuthi neNdlovukazi yamaNgisi, izobe iyingxenye yalo mcimbi. “Bekungakholakali futhi akusoze kwakhohlweka. Kuthe uma ngithola leli thuba, ngakwenza kwayisibopho ukuba ngibatshengise umculo, ubuciko namasiko ethu aseNingizimu Afrika,” esho.


Uthi ngesikhathi efika e-United Kingdom njengoba esezinze khona, bekulokhu kuyisifiso sakhe ukuthi afundise ngokuba ngum-Afrika ngokomculo nangokwezenzo. “Kuthiwa umlomo uyadala, lokho ngikubonile ngoba ngithole leli thuba – iNdlovukazi ibilokhu ibuza ngamasiko ethu nezimpahla ebengizigqokile zakwaXhosa,” kuchaza uLinric othi akakakhohlwa yimvelaphi yakhe, ngemuva kwesikhathi esithile uyabuya azovakasha kubo.
Uthi kuyinto ayezitshele yona ngesikhathi esuka eNingizimu Afrika ukuthi akafisi ukulahlekelana nobuyena. “Umlando wethu unobuhlungu phakathi, kodwa futhi kukhona nokuhle esingakwazi ukukuqhakambisa kubantu abangazi lutho ngezwe lethu,” esho.
Le ntokazi ikhiphe i-album ngonyaka owedlule, esihloko sithi ‘Ungubani’.


“Inhloso yale album bekungukwelapha ikakhulu labo abaqhelelene namakhaya abo. Ngibakhumbuze ukuthi bangobani futhi banomlando ojule kangakanani,” kuchaza yena.
Yize ephesheya kwezilwandle uthi umculo wakhe uthokozelwa yizinhlanga zonke. “Inhloso yami wukuthatha ubu-Afrika ngibusabalalise umhlaba wonke. Ngibanika isigqi sase-Afrika ngolimi lwesiZulu nesiXhosa, noma kunjalo bayawuzwa umuzwa wezingoma engiziculela,” kuphetha uLinric.


ULinric Toto uzalelwe e-Eastern kanti manje uzinze ePeterborough, eLondon, umatasa ne-album ezophuma kulo nyaka. Ushaya isigqi somculo esibizwa ukombela.

Previous articleUmphakathi ujabulele o-R350 amaphoyisa “egingqa” ngenhlamvu abebewuhlupho
Next articleBagculisekile kugwetshwa ibhantinti elabulala indodana yabo