Umengameli ucelele izwe izibusiso

131
UMNU Cyril Ramaphosa ongumengameli wakuleli neziphathimandla ze-ANC kuzwelonke naKwaZulu-Natal, bebehambele ibandla lamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni ngempelasonto.

PHUMLANI GAMA

UCELELE izwe lakuleli izibusiso nokuba liphumelele ukubamba ukhetho olunokuthula umengameli wakuleli uMnu Cyril Ramaphosa obehambele ibandla lamaNazaretha elidume ngokuthi elakwaShembe, eBuhleni, eNanda ngoMgqibelo. URamaphosa obehambisana nezinye iziphathimandla zeqembu lakhe i-ANC kuzwelonke nasesifundazweni iKwaZulu-Natal, ubalule izizathu ezintathu ezimenze wathatha isinqumo sokuba abe yingxenye yokuvalwa komhlangano wohambo lwasentabeni lwaleli bandla. Uthe esokuqala wukuthi ngenyanga kaNtulikazi (July) nyakenye uke wafika kuleli bandla wahlangana nobuholi okuyilapho khona umholi walo uMnu Mduduzi ‘Nyazilwezulu’ Shembe afaka izicelo zezinsiza ezibalulekile kuleli bandla. Uthe ulethe umbiko ngezicelo ezafakwa yilo mholi.

“Ngesikhathi ngihlangane nomholi webandla, wacela ukuba sithengele ibandla izipikha kanye nemibhobho yokukhuluma. Ngathumela uMnu Mdumiseni Ntuli ukuba azilethe izipikha. Ngalolo suku inkosi yaleli bandla yabuye yacela ukuba sikhande izindawo zokuhlala amalungu aleli bandla. Namuhla ngizokwethula uhlelo lokwakhiwa kwezindlu eziyinkulungwane ezizosiza ekutheni omama nobaba bebandla bakwazi ukufihla ikhanda kuzona uma kunemisebenzi yebandla. Ngilapha ukuba ngethule umbiko wokuthi uNtuli uzobambisana nobuholi bebandla ukuqinisekisa ukuthi lo msebenzi ube yimpumelelo.

Okunye okungilethe lapha wukuba ngizocelela izwe laseNingizimu-Afrika izibusiso. Ngizocela isibusiso sokuba kubanjwe ukhetho olunokuthula, kunciphe nezinkinga ezikhona ezweni. Abafuna imisebenzi baphumelele. Abasezinhlelweni zemfundo baphumelele. Ngajabula kakhulu ngesikhathi ngilapha ngenyanga kaNtulikazi (July). Yingakho ngibone ukuthi kufanele ngibuye ngizoba yingxenye yenkonzo yokuvalwa komhlangano wokuvalwa kohambo lwasentabeni,” kusho uRamaphosa.

Selokhu kuqalwe uhambo lwasentabeni kuleli bandla bebelokhu bengena beshintshana abaholi bemikhakha eyehlukene, ikakhulukazi abezombusazwe. UMnu Velenkosini Hlabisa ongumengameli we-IFP wafika nethimba lakhe ngosuku lovulwa komhlangano. Emasontweni amabili adlule bekufike uMnu Jacob Zuma naye ofike watshela amalungu aleli bandla ukuthi uzocelela iqembu le-MK isibusiso sokuba linqobe ukhetho.

UNyazi lutshele amalungu aleli bandla ukuthi bonke abantu bamukelekile kuleli bandla. “Bonke abantu bamukelekile kuleli bandla. Bonke abafikayo sizobanika izibusiso ngokulinganayo. Isibusiso somuntu siya kulowo esisuke siqondene naye angeke kwenzeke siye komunye umuntu,” kuphethe uNyazi.

Previous articleBakhathazekile abazali ngodado abafundela emnyango
Next articleUngqongqoshe uxhase isiskole esiphase kahle umatikuletsheni