UMFANYANA (4) UDINGA ISIHLALO ESINAMASONDO

359

PHUMLANI GAMA
USETHEMBE umSamariya olungileyo angazi ukuthi uyovelaphi owesifazane waseMboza, Kwa- Mhlabuyalingana ochayiswe yisibhedlela sasoBonjeni ezamela ingane yakhe ekhubazekile isihlalo esinamasondo. UNkz Nqobile Nkosi ongunina kaNhloso Myeni (4), ongakwazi ukukhuluma, ukuhlala nokuhamba, uthi usezame kaningana ukutholela ingane yakhe isihlalo esinamasondo kulesi sibhedlela, kodwa abaphathi baso bathi kumele alinde baze babe wu-24 abantu abanenkinga efana neyakhe ukuze bakwazi ukubafakela i-oda lezihlalo.


“Lokho kuchaza ukuthi kusazoba nzima kakhulu ngoba sibathathu abantu abanezingane ezikhubazeke ngalolu hlobo abasebenzisa lesi sibhedlela. Umntanami uyakwazi ukuzithathela ukudla afake emlonyeni uma kubekwe eduze kwakhe, inkinga nje yikho ukuthi akakwazi ukuhamba. “Ngicela noma ngabe ngubani ongangisiza ngesihlalo esinamasondo ukuze ingane yami izokwazi ukuphumela ngaphandle njengezinye izingane,” kusho yena. ILANGA lixhumane noMnu Mhlabunzima Memela okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, othe yisimo esinzima kakhulu esibhekene noNkz Nkosi nengane yakhe, ngakhoke lo mnyango ngeke uhlale usonge izandla ekubeni usubikelwe ngenkinga efana nalena.


“Umnyango wethu uzothumela ithimba losonhlalakahle ukuze lingenelele kulesi simo. Bona osonhlalakahle bazobuye baxhumane nomnyango wezempilo ukuze kutholakale isixazululo kulolu daba. “Unina wangane nayo uqobo, badinga ukwesekwa okwenele kule nkinga,” kusho uMnu Memela. phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleOwePirates udalula okubaqhathe neChiefs
Next articleKuxwayiswa abafundi baka-matric ngokukopela