Umhlaziyi ubona kungasebenza ukubambisana kweMK ne-IFP KwaZulu-Natal

180

LUCKY CAIN

UBONA bungasebenza kahle ubudlelwano beMK Party ne-IFP ukuphatha uHulumeni waKwaZulu-Natal umhlaziyi wezepolitiki, uSolwazi Bheki Mngomezulu, okhulume 

neLANGA Lempelasonto esikhungweni esikhulu sokubalwa kwamavoti KwaZulu-Natal, eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini, ngoLwesihlanu.  “Ngokubona kwami, bekungaba ngcono iMK isebenzisane ne-IFP uma kuqhathaniswa namanye amaqembu, ngoba uma isebenzisana ne-EFF, kakulula kwazise bangavumelana ngokuthile namuhla, kusasa bavuke sebekushintshile,” esho.

Uthi uma kuba yizingxoxo phakathi kwe-ANC neMK nakho lokho ngeke kulunge. “Okwenza ngisho kanjalo, wukuthi iMK isike yakuveza ukuthi ingasebenza ne-ANC ngaphansi kwamiphi imigomo, kanjalo ne-ANC isizicacisile izinto engeke izivume ezingxoxweni,” esho. 

Uthi kumqoka ukuthi amaqembu azovumelana ukusebenzisana akwazi ukubambisana ukuze kugwemeke isimo lapho imithetho nezivumelwano kugcina kufinyelela kwangqingetshe.

Previous articleWethemba inkantolo ukuba imbuyisele ekuholeni iMK
Next articleSekuphele izinsuku okamaskandi elaliswe esibhedlela ngenxa yokugula