Umkikizo kubulawa abafundi (3) ‘abebehlupha’

869

Basolwa ngokubulala isalukazi nomzukulu waso

NOMFUNDO NGWANE

KUSOLWA ukuthi bebeziphindi-selela ababulali abadubule babulala abafanyana abathathu abebengabafundi baseZwelihle High School, kwa-U, eMlazi besendlini abebeqashe kuyona eMalukazi ngoLwesibili. 

Ilungu lomphakathi waseMalukazi elikhulume naleli phephandaba, lithi liphume nobovu ngokubulawa kukaGcina “Mfana” Msizazwe (19), Nqobane Hlatshwayo (17) noSdu (17) esi-ngatholakalanga isibongo sakhe, okuthiwa besebekhathazile endaweni. 

Kuthiwa babulawa nje, bebevele befunwa ngecala abasoleka kulona lokugwaza babulale isalukazi no-mzukulu waso ngenya-nga eyedlule, besiba-mba inkunzi silele emzini waso. Umzukulu kuthiwa bambulalela ukuthi ubabonile. 

ILANGA lithole ukuthi ababulali babafice belele endlini, abebeqashe kuyona behlala ndawonye, bavulela ngenhlamvu, baqeda lapho bangenela uNqobane ngempi-ntshisi bamkhipha amazinyo egolide abegcwele umlomo. 

Baqede ukukhipha amazinyo egolide bakushiya konke obekukhona endlini bashaya bachitha. ILANGA lithole ngamalungu omphakathi wakule ndawo ukuthi abafi bese bekhathazile njengoba bebezinge-nela emizini yabantu, begqekeza bathathe abakuthandayo, uma ubalwisa bebekuthela phansi ngenhlamvu. 

“Selokhu kwenzeka isigameko sokubulawa kwesalukazi nomzukulu waso, abantu bakule ndawo bebethukuthele kakhulu ngesenzo sabafi sokubamba inkunzi bangabi nanembeza. Bezincane lezi zingane kodwa imisebenzi yazo ibisabeka kakhulu,” kusho ilungu lompha-kathi elicele ukuba kugodlwe igama lalo ngenxa yobucayi bodaba.

ILANGA likhulume noNkz Nelisiwe Hlatshwayo ongudadewabo omdala kaNqobane, oveze ukuthi umfowabo ubulawa nje, ubengasahlali kubo, ubenezi-nyanga ezimbili ehlala emqa-shweni nabangani bakhe. “Akukho lutho esimazela lona olubi, kodwa ngeke ngimphikele ngezi-nto abezenza emgwaqweni nabangani bakhe. 

“Lapha ekhaya ubeyingane ehloniphayo, besazi ukuthi usafunda isikole. Into eyamkhipha ekhaya waze wayohlala emqashweni, kwaba ukuthi akafuni ukwenza izinto atshelwa zona njengengane, usefuna ukuziphatha waseyofuna indawo yakhe yokuqasha,” esho.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa avule amacala amathathu ngokubulawa kwalaba. 

Uthe amaphoyisa asalandela lmkhondo, abengakabophi 

Previous articleUgonyuluke ngencwadi uKolisi
Next articleUphoxekile ngakubone ekuhambeni uBroos