Umlingisi ukhala ngomongo wemidlalo yabampisholo kumabonakude

255

THANDI ZONDI

UNXUSA ababhali bemidlalo kamabonakude ukuba bavuleleke nakolunye uhlobo lwezindatshana uma kukhulunywa ngemidlalo kamabonakude, uLerato Mvelase ongumlingisi odlala indawo kaMaShandu emdlalweni oqale ukukhonjiswa izolo ngoMsombuluko ngo-20h00 kuMzansi Magic (161). Utshele ILANGA ukuthi ziningi izindaba okungabhalwa ngazo.
“Impilo yomuntu omnyama kayikho mayelana nobuthakathi, ukubulalana, isihluku nezinye izinto ezimbi esizibona zitshengiswa kumabonakude,” kusho yena.


Uthi inkinga ebhekene neziteshi zikamabonakude ngeyokuthanda izinto ezisematheni.
“Iziteshi zibheka ukuthi yini esematheni noma ethandwa yiningi ngaleso sikhathi, kodwa iqiniso lithi abantu bayazithanda izinto ezixoxa ngempilo yansukuzonke – ezihlobene nempilo yabo – kodwa kabazitholi ngoba bagxishwa nezitrendayo, okugcina sekunohlobo olulodwa lwezindaba. Kumele kukhulunywe ngejoka elithwalwa ngabasebenza ngabodwa emakhaya (black tax), ngepoliti, ezothando, izingqinamba abantu ababhekana nazo ngendlela ababukeka ngayo, kungaba yisakhiwo somzimba noma ibala lesikhumba. Omunye uthola ukuthi uzalwe enomzimba owondile, agconwe ngalokho,” kusho uLerato oseke wabonakala emidlalweni okubalwa kuyo Isibaya, iKaelo, iHome Affairs, iShreds and


Uchaza Icala njengomdlalo ozovula amehlo abaningi. “Ngilingisa indawo kaMaShandu oyinkosikazi futhi ongumama. Iningi lizomthanda, indawo yakhe iveza impilo yomama basemakhaya esingajwayele ukuyibona,” esho.
Lo mdlalo uthi uzothinta izinselelo zamihla namalanga okubalwa ezothando, ezomndeni, ubungani nokuba ngumzali. Icala linezigcawu eziwu-9.
tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleKuhalaliselwe uBlack Coffee ngengqophamlando
Next articleInkosi iboshelwe ukushaya umuntu ngamatshe kubangwa indawo