Ummeli uveze “eyokuhlukunyezwa kukaMama weBhantshi”

1109

SKHOSIPHI MTHEMBU

UVEZELE iNkantolo eNkulu yaseThekwini ukuthi washaywa waze wazonela, wopha esithweni sangasese uNkk Nonhlanhla “Ma-ma Webhantshi” Mbele, uMaXolo, ephoqwa ngamaphoyisa ukuba avume icala. 

UNkk Mbele obhekene namacala amathathu okubulala, uboshwe noMnu Mthofi Msipha ongummangalelwa wokuqala. 

Basolwa ngokubulala uNkz Susan Xolo, uMnu Thamsanqa Mthembu noMnu Thulani Cele, bonke ababethathelwe imishwalense nguNkk Mbele. 

Babulawa ngokudutshulwa phakathi kuka-2019 no-2020. 

Izolo ngoLwesithathu, ummeli kaNkk Mbele, uNkz Zeera Farreed, uvezele inkantolo ukuthi ikilayenti lakhe lashaywa kanzima ngamaphoyisa. Uthe ikilayenti lakhe lashaywa laze lazichamela, njengoba lalibuye lifakwe nokusasikhwama ekhanda, lincishwa umoya. 

Uthe umphenyi wecala walishaya waze walicindezela kwaze kwalimala isitho sangasese. Yize selilimele, amaphoyisa aqhubeka alinika amaphepha ayengabhalwe lutho, eliphoqa ukuba liwasayine. Ngesikhathi lishaywa, umphenyi wecala wayemfuna nezinombolo eziyimfihlo zasebhange – ngokusho kommeli. 

Ummeli uqhube wathi ikilayenti lakhe kalizange linakwe noma selifuna usizo emaphoyiseni, kunalokho laphoselwa umisubelo (sanitary pads). Uthe laze lathola usizo selisejele eWestville. Uveze ukuthi inkinga yokulimala esithweni sangasese laze lopha, lihlale nayo isikhathi esingangonyaka nezinyanga ezintathu kusukela lashaywa ngamaphoyisa. 

Ethula ubufakazi uConst Nomfundo Goqo, ongelinye lamaphoyisa ayekhona kuboshwa uNkk Mbele, uthe kungamanga lokhu akushoyo, amaphepha wawasayina emuva kokuba kuthathwe isitatimende kuyena. 

Umshushini uAdv Nadira Moosa, uphide wabiza udadewabo kaNkk Mbele, uNkz Philile Xolo, wambuza ukuthi ngabe sikhona yini isifo ayelashelwa sona ngaphambi kokuba aboshwe. 

UNkz Xolo uveze ukuthi ngaphambi kokuba umsolwa aboshwe, ngo-2019, wake wakhala ngezinhlungu esibelethweni, wopha kakhulu wagcina eselaliswe esi-bhedlela ePrince Mshiyeni, eMlazi, wakhishwa esengcono.

Uveze ukuthi akaze abone eshaywa ngesikhathi elandwa ngamaphoyisa kubo.

Ummeli kaNkk Mbele upheke ngemibuzo udadewabo, embuza ukuthi bebunjani ubudlelwano babo ngaphambi kokuboshwa kukaNkk Mbele, uthe babubuhle futhi bengakaze baxabane. 

Ummeli uthe ikilayenti lakhe lashaywa selisemaphoyiseni, kalishaywanga kubo njengoba ethi uNkz Xolo akabonanga amaphoyisa elishaya. Uveze neyokuthi lithi umphenyi wecala wakhipha imali yalo ebhange izikhawu ezintathu. 

UNkz Xolo ukuphikile lokho, wathi indodana kaNkk Mbele ebikhipha imali isebenzisa i-App yasebhange emuva kokuba unina kaNkk Mbele waya emaphoyiseni eyobika ukuthi udinga ukondla izingane zakhe njengoba wayeboshiwe. 

Previous articleIFacefook isize ekubanjweni “komdlwenguli”
Next articleUhoxise ukufaka esebheyili kwelokubulawa komyeni