Umndeni ‘kamalugaju” usufisa ukumlothisa uswele eyokumfihla

1224

NOMFUNDO NGWANE NONONHLAKANIPHO SHINGA

SISADUVE emakhazeni isidumbu sikaMnu Mduduzi “Mafutha” Khomo, umndeni wakhe oswele indawo 
ozosingcwaba kuyona. 
ISITHOMBE: SITHUNYELWE

SEKUPHELE amasonto amane siduve emakhazeni isidumbu sikaMnu Mduduzi “Mafutha” Khomo (41) wodumo lokuba ngumalugaju waseMthwalume, okwavela ukuthi wazibulala esitokisini ngosuku ayezovela ngalo enkantolo njengoba umndeni wakhe usuvele waba yinhlakanhlaka ngenxa yokudingiswa endaweni. 

Umndeni kaMafutha waseDingimbiza, khona eMthwalume, unenkinga yokuthi uzomfihla kanjani, kuphi, kwazise wadingiswa futhi kawuyitholi enye indawo. Wafa esolwa ngokubulala abesifazane okwakutholakala izidumbu zabo ezimobeni zaseMthwalume. 

Kwase kutholakale eziwu-6. Ngemuva kokufa kwakhe, umphakathi waseDingimbiza wathukuthela uthi uzibulale engakalikhiphi iqiniso. 

Ngosuku okwakulindeleke ukuba isidumbu sakhe siyiswe ngalo kubo, umphakathi wawubhikisha emgwaqweni, ulinde ukuthi uma kufika imoto yezidumbu, uyithungele ngomlilo nesidumbu phakathi ngoba ungafuni ukuba angcwatshwe kule ndawo. 

Izinduna zendawo nomphakathi, banquma ukuthi umndeni wakwaKhomo udingiswe endaweni, okumanje uyinhlakanhlaka, ubhacile. 

UMnu Sandile Khomo ongomunye wabafowawo bakaMafutha, uthe usekubhaceni endaweni angayishongo eThekwini. 

“Selokhu ngabaleka ekhaya ngizwa kuthiwa umphakathi uyabhikisha, uthi kawusasidingi. Bengilokhu ngixhumana ngocingo nomama ezama ukulungisa indaba yokuthi athole indawo azomngcwaba kuyona. Uzame kuzona zonke izihlobo, zimchitha. 

“Into abesezama ukuyihlela wukuthi isidumbu silothishwe noma singcwatshwe wuhulumeni. Umndeni uhlakazekile, mina ngicashe kwenye indawo, umfowethu omdala naye ubhace kwenye nomama uhleli kwenye indawo. 

“Sahamba isimo singasesihle, sekucaca ukuthi uma siqhubeka nokuhlala ekhaya, umphakathi uzosibulala. Ngaphuma nezimpahla engangizigqokile nomazisi wami kuphela, kunzima nokuthi ngibuyele ekhaya ngiyolanda izimpahla zami ngoba ngiyesaba. 

“Kuze kwaphoqeleka ukuba ngilaxaze netoho lami lokwakha izindlu ebengiziphilisa ngalo. Impilo inzima la engikhona, ngiswele ngisho into yokudla. Usishiye nenkinga uMafutha,” kusho uMnu Khomo. 

UMnu Xolani Khomo, ongumfowabo omdala kaMafutha, naye oveze ukuthi usekubhaceni, utshele ILANGA ukuthi akazi nokuthi kuqhubekani empilweni kanina, selokhu wamgcina ngesikhathi ephuma ebaleka kubo. 

“Ngagcina ngizwa ngezihlobo zami ngesonto eledlule ukuthi umfowethu akakangcwatshwa ngenxa yokuthi beyingatholakali indawo azongcwatshwa kuyona. 

“Kwathiwa umama uhlela ukuba isidumbu sakhe siyoshishwa. Nami la engihleli khona ngicashile ngoba ngiyazi ukuthi umphakathi waseMthwalume kawusidingi,” kusho yena.

ILANGA liziyele mathupha kwaKhomo ngoLwesihlanu, lafika kulenga ingidi. Omakhelwane elikhulume nabo baveze ukuthi kabawazi ukuthi umndeni wakhona waphuma wabhekaphi. 

ILANGA lishayele inkosi yendawo, uBhekizizwe Luthuli ukuzwa ukuthi ingawusiza ngani umndeni wakwaKhomo kulesi simo obhekene naso yathi: “Akukho nokukodwa engingawusiza ngakho, umphakathi ungalimba lelo thuna ukhiphe isidumbu usiqobe sibe yizicucu. 

“Ngabe ngiziqhatha nomphakathi uma ngingathi ngizonika umndeni indawo yokungcwaba. Umndeni usungasizwa wukuthi uthenge umgodi emathuneni omphakathi. Ngiyazwelana nawo kakhulu, kodwa akukho enginga-wusiza ngakho.”

Previous articleLIKHULU ISASASA NGOMDLALO WAMABHINCA
Next articleSeyifuna i-treble iDowns