Umndeni kamufi uzwakalise ukuba nengebhe kugwetshwa umbulali

228

SKHOSIPHI MTHEMBU

UZWAKALISE ukuba nengebhe umndeni wowesilisa owayeshayela izimoto ezikhokhelwa ngokwebanga ezilihambile (e-hailing) ngesikhathi iNkantolo eNkulu yaseThekwini igixabeza umbulali ngodilikajele nebhansela yeminyaka ewu-38 ngoLwesibili. Le nkantolo igwebe uSambulo Mngomezulu ngecala lokubulala uMnu Mndeni Gumede (osesithombeni),  esigamekweni esenzeka ngo-2022. Imfumbe ngodilikajele kwelokubulala, yiminyaka ewu-18 kwelokubamba inkunzi, ewu-15 kwelokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni newu-5 ngokutholakala nezinhlamvu.

UMngomezulu ugwetshwa nje, uvele udonsa isigwebo ngenqwaba yamacala ahlanganisa ukubamba inkunzi nokugqekeza. Phambilini ubengaphandle ngoshwele, okuthe uma eboshelwa icala lokubulala uGumede, wabuyiselwa ngaphakathi ukuqhubeka nesigwebo sakhe seminyaka ewu-23.

Esigamekweni sokubulawa kukaGumede, wavinjezelwa nguMngomezulu nabathile ayehamba nabo ndawana thile eMbilo, eThekwini. Kuthiwa bamdubula bambulala, base beshaya bechitha nemoto yakhe. Kakuphelanga ngisho isikhathi esingakanani, amaphoyisa ababhadama KwaMashu behamba ngayo imoto kamufi. Abanye abasolwa baphulukundlela, uMngomezulu zamkhalela. Kubikwa ukuthi watholakala nesibhamu esasetshenziswa kubulawa uGumede.

Kube wumzuzu onzima ngesikhathi kufundwa incwadi ebhalwe nguNkz Gugu Xulu oyingane endala – kwezintathu  zikamufi – ethi impilo kayisefani nakuqala selokhu kwabulawa uyise. Ithe kwaba nzima kuyona njengoba ingesenaye unina, ikhuliswe nguninakhulu, naye osewashona. 

 Ngaphambi kokuba iJaji uKQ Hadebe ligwebe uMngomezulu, lithe vele ungumuntu ongeyona ingxenye yempilo yezingane zakhe ezintathu njengoba ehlala esejele, lathi kulungile ukumbuyisela khona ukuze zingeke zifunde izindlela zakhe zobugebengu.

Umndeni kamufi uveze ukuthi yize esegwetshiwe umbulali, kodwa usalala obenyoni njengoba uke wasongelwa  ngesikhathi kuqhubeka icala. Uthe kunelungu lawo eligcine lingayi enkantolo ngoba linovalo lokusocongwa emuva kokuthola izingcingo ebantwini abebelesabisa. “Elinye ilungu lomndeni like lathola izingcingo libuzwa ukuthi lizoyimela yini le nto eliyiqalile,” kusho ilungu lonmdeni elicele ukungadalulwa ngenxa yezizathu zokuphepha. 

skhom@ilanganews.co.za

Previous articleKubuye ithemba iqembu likamaskandi limenywa phesheya
Next articleAbalule eyokusizana amawele ethweswa iziqu zobudokotela