Umndeni ufuna kuphenywe ujele ‘odlwengule’ isiboshwa

91

Sibhekene namacala okudlwengula inqwaba yabesifazane endaweni

PHUMLANI GAMA
ISIKHUNI sibuye nomkhwezeli kowesilisa ogwetshelwe ukudlwengula ephindelela abesifazane abangaphezu kwabawu-8 eMondlo, eVryheid, okuthe uma efika ejele laseNcome, “wadlwengulwa”. ILANGA lithintwe ngamalungu omndeni wesiboshwa ebhodla umlilo “ngokunukubezwa” kwaso.Likhulume nomfowabo esiligodlile igama lakhe, ebika ngokuhlukumezeka komfowabo ejele. Uthe umfowabo usanda kubhekana nenkinga yokunukubezwa ngokocansi ngomunye wojele. Utshele leli phephandaba ukuthi umfowabo uke walahlwa ngamacala, wadonsa isigwebo, wabuye wakhishwa ngoshwele. Isiboshwa kulindeleke ukuba sivele eNkantolo yesiFunda eVryheid, ngomhla ka-17 kuNcwaba (August) kophezulu. Ngesikhathi singaphandle ngoshwele, sabuye sayephula imigomo yayo, sabanjwa sayogqunywa kuleli jele. Uthi kumanje kunamanye amacala okudlwengula ayisishiyagalolunye esiyamaniswa nawo, kanti naphambilini sasilahlwe ngamacala okudlwengula abesifazane.


“Udaba lukamfowethu lwabikwa kubaphathi bejele kodwa bahlala phezu kwalo. Sithathe udaba salubika kukhomishana wamajele kuzwelonke, okuyilapho kubuye impendulo yokuthi kufanele lusetshenzwe kulona leli jele. “Esikufunayo wukuba kwenziwe ubulungiswa, aboshwe lo jele odlwengule umfowethu. Asimeseki ezigamekweni zakhe zokuhlukumeza abantu emphakathini, kodwa lokho akuchazi ukuthi kufanele ahlukunyezwe. “Ngikhuluma nje, usanda kuhlala izinsuku eziyisikhombisa esibhedlela ngemuva kokuba eshaywe ngojele. “Kunamaphilisi awadlayo. Noma ngabe kufanele kwenziwe lokho ayekwenza kwabanye abantu, kodwa akufanele kwenziwe ngojele,” kusho uMnu Khumalo.


Uthi umfowabo uwuhlukumeze kakhulu umphakathi wangakubo. “Umfowethu uwuhluphile umphakathi wasendaweni. Sisola ukuthi konke lokhu kuhlukumezeka akutholayo, kwenziwa ngoba iningi lezisulu zobugebengu bakhe zinobuhlobo namaphoyisa asebenzela kuyona le ndawo. “Okukhulu esikudingayo wukuba ashintshwe kuleli jele ngoba kuyacaca ukuthi inhloso yabo wukuthi agcine efile,” kuchaza uMnu Khumalo. Okhulumela uMnyango wezokuHlukunyeleliswa kwezimilo KwaZulu-Natal, uMnu Thulani Mdluli, uthe usola ukuthi kazilona iqiniso izinsolo ezishiwo yilesi siboshwa. Uthe iziboshwa eziningi ikakhulukazi kuleli jele, zinamalungelo. Uthi ngaphakathi ejele kunezinhlaka ezahlukene futhi okwenziwa isiqiniseko sokuthi isiboshwa siyaziswa ngazo nangamalungelo aso ngaphambi kokuba siyohlala ejele.


“Kuwona wonke amajele kunezinhlaka ezahlukene okubikwa kuzona ukuhlukunyezwa kweziboshwa. Kunamathimba osonhlalakahle nezinye izinhlaka. “Siyaye sibeluleke ngokuthi uma bekuthola kunzima ukubika kubaphathi bejele, basebenzise zona lezi zinhlaka. “Ngaphakathi futhi emajele kukhona nezinyunyana zeziboshwa angabika kuzona,” kusho uMnu Mdluli. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, uthe kunecala elavulwa esiteshini samaphoyisa aseMondlo maqondana nesigameko esenzeka nyakenye kuleli jele. Uthe ummangali wavula icala lokushaywa emzimbeni nasesifubeni emuva kwalokho wahanjiswa esibhedlela sendawo okuyilapho khona athola ukwelashwa.

Previous article01 August 2022
Next articleKube yinjabulo ehlabana ngemoto