Umndeni ukhala ngezindleko ngenxa yokuduva kwesidumbu emakhazeni

355

Umnyango uthe uzophenya ngesizathu sokuthatha isikhathi eside kokuhlolwa kwesidumbu

NGUNKK Cabangani Princess Ngcobo (61), okusenzima namanje ukuba angcwatshwe njengoba edlule emhlabeni ngoZibandlela wonyaka odlule.

LUCKY CAIN

UKHALA ngokucwila ezindlekweni umndeni wowesifazane wakwa-Ngcobo, eMlazi, isidumbu sakhe esesiduve emakhazeni isikhathi esiyela
enyangeni ngenxa kadokotela okuthiwa ubengafuni ukusayina amaphepha okuhlolwa kwaso. Umndeni kaNkk Cabangani Princess Ngcobo (61), ukhala ngodokotela wasesibhedlela iPrinceMshiyeni Memorial, esikulona leli lokishi, okuthiwa ubenqaba ukusayina ukuba isidumbu sihlolwe njengoba kungacaci ngembangela yokushona kwakhe. Ekhuluma neLANGA uNkz Slindile Shange othi malumekazi kumufi, uthe uninalumekazi ungeniswe esibhedlela mhla ka-8 kuLwezi (November) nyakenye, emuva kokushayiswa yikhumbi elibangise lapho abesebenzela khona.

Uthe ngesikhathi engena esibhedlela, ubelimele kanzima ezinyaweni. “Ugcine ngokushona mhla ka-28 kuZibandlela. Ngesikhathi eshona, akucacanga ukuthi ngabe ukushona kwakhe kuhambisana nokulimala engozini yemoto noma kukhona okunye okumthathile,” kuchaza uNkz Shange. Uthe ngemuva kokutholan umbiko wokudlula kwakhe, baqale amalungiselelo okumfihla kodwa kwathi uma belandelela, kwatholakala ukuthi ngeke bakwazi ngenxa yokuthi akucaci ngembangela yokushona kwakhe. “Sithole ukuthi udokotela akasayinile ukuze isidumbu sihlolwe, kutholakale okuyiyona mbangela yokushona kwakhe.

Sithe sithi siyalandela, sathola ukuthi lo dokotela akasekho, usejutshwe eBloemfontein,” kusho uNkz Shange. Uthe ngokwesivumelwano abebenaso nomngcwabi, babezokhokha u-R6 500 ukuze uninalumekazi afihleke ngesizotha, kodwa ngenxa yezingqinamba zokungahlolwa kwesidumbu, le mali igcine yenyuka yaze yafinyelela ku-R9 000. Uthe ngaphandle kwale mali, bangene kwezinye izindleko zokuthenga igilosa (yomngcwabo) benza notshwala besintu. “Ngikhuluma nje, sinesifiso sokuthi singcwabe ngoLwesihlanu, sesiphinde sathenga enye igilosa savubela nobunye utshwala ukuze umngcwabo uhambe kahle,” kusho yena.

Uthe bayafisa uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, ungenelele ukuze sigcine sihloliwe isidumbu sikaNkk Ngcobo njengoba sebehlale emakhandleleni kusukela kwavela izindaba zokushona kwakhe. Uveze ukuthi okunye okubakhathazayo, wukuthi kabasazi ukuthi isidumbu sikaninalumekazi sikusiphi isimo njengoba sesihlale emakhazeni isikhathi eside kanje. “Njengoba kubuye kube nomgqamcishi, kuyasikhathaza impela ukuthi isimo sesidumbu sakhe sinjani,” kusho yena. Uchaze uninalumekazi njengomuntu obeziphilisa ngokudayisa njengoba ebene-container abedayisela kuyona futhi abe netafula lokuthengisa khona ekhaya. Umchaze njengomuntu obethwele umndeni, enza okuningi ukuze kulalwe kudliwe.


Okhulumela uMnyango weze-Mpilo KwaZulu-Natal, uMnu Mdu Ncalane, uthe lolu daba balusukumele phezulu kusukela lufikile ezindlebeni zabo. “Ngikhuluma nje (izolo ngo-Lwesithathu) isidumbu silungiselela ukuhlolwa kanti imiphumela yaso lingashona umndeni usuyitholile noma kusasa (namhlanje) ngoLwesine,” kusho yena. Uthe umnyango uzokwenza uphenyo ngembangela yokuthatha isikhathi eside kangaka ukuze kuhlolwe isidumbu. “Esingakusho wukuthi umndeni uzokwazi ukuthola imiphumela yawo maduze futhi uthole nethuba lokufihla ithambo lawo,” kusho yena. lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleBanovalo abazali ngebhuloho elilimele
Next articleUNOBHUTSHUZWAYO NEFU ELIMNYAMA KUSHONA USKHUMBA