Umndeni usuthembe amathongo “ukugweba inkosikazi”

769

SKHOSIPHI MTHEMBU

KUVUKE iminjunju kuMnu Nkosinathi Ntombela, oyiwele likaCapt Thomas Ntombela owabulawa esemzini wakhe kwaS, eMlazi ngesikhathi kuvela inkosikazi kamufi esolwa ngokubopha itulo – lokubulawa kwakhe – ihlangene nabanye besilisa. 

  Ekhuluma neLANGA emuva kokuvela enkantolo kukaNkk Faith Ntombela, uMnu Ntombela – oyiwele likamufi obeyiphoyisa kuMasipala weTheku ngaphansi kweVIP protection Unit – uveze ukuthi idlozi yilona elizomgweba ngento embi ayenzile. 

Uthe bewumndeni kusenzima ukubhekana nokudlula emhlabeni ngesihluku kwewele lakhe “ngesandla senkosikazi yalo”.

Uveze ukuthi kusukela ebulewe uCapt Ntombela, bebesola umkakhe, izinsolo zaqiniswa wukungafiki kwakhe enkantolo sekuboshwe inkabi. 

Uveze ukuthi uNkk Ntombela ubengasahlali ngisho emzini wabo, washaqa yonke impahla, wabaleka. 

“Umuzi kamfowethu ubusuphenduke indawo yokuphuzela osikhotheni. Wahamba engasibikelanga ekhaya,” kusho yena.

Uthe njengoba eseboshiwe, bazolinda kuboshwe nabanye abathintekayo ngaphambi kokuba bayomceba emsamo  “ngokubulala umfowabo”. 

https://ilanganews.co.za/babone-unya-emamatheka-enkantolo/

“Usengumakoti wakithi namanje, ngakho siwumndeni sizokwenza izinto ngendlela yethu. Njengoba eboshiwe nje, sizolinda umthetho udlale indawo yawo bese siyomceba emsamo, sibike ukuthi nguye obulale umfowethu abemganile. Abadala yibona asebeyomgweba ngoba thina kasinawo amandla okukwenza lokho,” kusho yena.

Utshele ILANGA ukuthi bayasola ukuthi imbangela yokubulawa kukaCapt Mbombela kuhlanganisa imali. Uthe lokhu ukusho ngoba phambilini umakoti wakubo uke wathathela uyise obazalayo 

nomufi umshwalense ka-R100 000 engabatshelanga, ngisho naye umyeni wakhe engazi. 

Uveze ukuthi uma ebuka lapho iwele lakhe eladutshulelwa khona, kuvuka amanxeba futhi kusenzima namanje njengoba nenkabi yabatshela ukuthi yayimcuthele kuphi ngaphambi kokumbulala. Yabatshela nokuthi isibhamu eyamdubula ngaso, uNkk Ntombela wasibekaphi. 

ILANGA liyibonile nendawo okwakucuthe kuyona inkabi eseduzane nesango, nalapho yaveza ukuthi yamemfuka khona ngaphambi kokumdubula. 

UMnu Ntombela ubonge umndeni nomphakathi ngokubeseka kulesi sikhathi esinzima, wabonga nokuzikhandla kwamaphoyisa ekubambeni abenzi bobubi. 

skhom@ilanganews.co.za

Previous articleBabone unya emamatheka enkantolo
Next articleUgeqe amagula owaqashisa ngesibhamu “kwelikaMama weBhantshi”