Umndeni uxolisele uMkhize “ngakwenze” ebantwini

1462

INTATHELI YELANGA

UXOLISELWE wumndeni wakhe esizweni ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yomngcwabo wakhe enkundleni yezemidlalo eMzingazi, ngoLwesihlanu uMnu Nkululeko Mkhize (30), okuthiwa ubengusomabhizinisi. 

UMnu Mkhize waseRichards Bay – obulawe ngamaphoyisa ngeledlule endaweni yabadla izambame likapondo eZimbali Estate, eBallito – ucelelwe wumndeni wakhe intethelelo ngakho konke okubi akwenzile ebantwini. ezinkundleni zemidlalo eMzi-ngazi, enkonzweni yomngcwabo wakhe. Umnde-ni uthe kukhona konke ongakwazi akwenzile, uyamxolisela. 

Umngcwabo ubugadwe ngamaphoyisa abehlome ngezinhlokohlela zezibhamu, amanye ehamba ngendiza enophephela emhlane, elokhu ezungeza enkundla, kwaze kwaphunywa kwayiwa emathuneni. 

Owayengumsakazi woKhozi FM, uNgizwe Mchunu – obehamba nebutho – unxuse uShembe ukuba amhlambulule uMkhize kuzona zonke izono zakhe. 

Uchaze uMkhize njengomuntu obethanda izinto zesintu, eseka futhi ahambele abantu abahlukene uma benza imicimbi. 

“Mina engikwaziyo ngoMkhize kunye kuphela, wathi kimi bawuhlaka losomabhizinisi. Wathi bakwenza lokho ngoba bayahluleka wukuthola imisebenzi kuhulumeni ngendlela okufanele bayithole ngayo. Uma kukhona abathole umsebenzi, bayacela ukuhleshulelwa u-30% njengosomabhizinisi bendawo. Yilokho kuphela ebengikwazi, akukho okunye, uma kukhona okunye, umuntu makakhulume nomndeni wakhe, ukuze umshwelezele lapho konakele khona,” kusho uNgizwe. 

Kukhalwe ngokungabonakali nangokhalo kosomabhizinisi abaningi abasizwe nguMkhize, ngoba besaba ukuzibandakanya naye. 

UMnu Bhongolethu “Dr Khehlelezi”  Mzozo okhulumele abangani, uthe kuyadumaza ukuqhela kwabantu kangaka ngoba engasekho uMkhize ekubeni bebehamba naye, ebasiza. Kulo mngcwabo kuvezwe nokuthi umshado wakhe obuzoba ngomhla ka-26 kuLwezi (November) uzoqhubeka noma engasekho. 

UMkhize ubulawe nje kuthiwa ubelandelwa ngabakwasidlodlo eyamaniswa nezinsolo zokubulawa kwabantu abawu-5 eRichards Bay emasontweni amathathu edlule.

 Kuthiwa amaphoyisa alunywe indlebe ngokuthi uhlala eBallito, okuyilapho egasele khona mhla ka-20 kwephezulu ntambama.  

 UMkhize uzakhele udumo ngoNhlaba (May) ngomkhehlo wengoduso yakhe okushaywe kuwo indishi ka-R1. 5 million, kanti ngesikhathi uMnu Xolani Mcineka weMpucuzeko ekhehla owakwakhe, uMkhize wafaka u-R100 000 endishini. 

editor@ilanganews.co.za 

www.ilanganews.co.za

Previous articleUgadla kanjani unompempe engakasho ukuthi fight!
Next articleKuqheliswa omakhwapheni ngamahlaya