Umndeni uyazikhipha ezindabeni zomsakazi woKhozi obefihlwa

272

LUCKY CAIN 

KAWUZIMISELE ukuphawula ngezinkulumo ezisabalele ezigxeka abathile  noKhozi FM umndeni ka-Irvin Sihlophe obefihlwa izolo ngeSonto ezinkundleni zemidlalo eHarding. 

USihlophe ubeseyingxenye yalo msakazo ngaphansi komnyango wezemfundo njengoba phambilini eke washayela uhlelo lwezenkolo oluthi, “UNkulunkulu Nomuntu Omusha” ngaphambi kokuthi angene kolwezemidlalo. 

Enkonzweni yesikhumbuzo salo msakazi, uMfu Vusi Dube, ugxeke uKhozi ngokusebenzisa kanzima uSihlophe nokungamholeli imali emfanele. Le nkulumo yenanelwe nguLucky Xulu, ongomunye wabangani bakaSihlophe, oveze ukuthi baningi abantu asebezenza ngcono ekubeni bebengamfuni futhi abanye bemfuna efile. Uveze nokuthi kunabanye abaze bambizela izinkabi uSihlophe. 

UPastor Mjosty obehlela umcimbi obizwa ngokuthi Uvukile, oba ngePhasika, ePort Shepstone, uthe njalo uma uphela, bebevame ukuba nengcindezi kwazise abaxhasi bawo bebegqoza. Uthe kubuhlungu okwenzekile kwazise bese kusele kancane baqale amalungiselelo alo mcimbi wonyaka ozayo. 

Umthombo waleli phephandaba obusondelele noSihlophe, ulipotshozele ukuthi ubesephila nengcindezi, ikakhulukazi njengoba ebekweleta inqwaba yabantu futhi nasemsakazweni esehola imali encane kunabeyihola phambilini njengoba ebengasangeni njalo. Ekhuluma naleli phephandaba uNsindiso Sihlophe, ongumshana kaSihlophe, uthe bewumndeni kabazimisele ukuphawula ngokushiwo ngabantu.

Uthe okuseqhulwini kubona wukuqinisekisa ukuthi bambeka endlini yakhe yokugcina ngesizotha futhi umphefumulo wakhe uphumula ngokuthula. Uthe uninalume ubafundisile bewumndeni ukungangeni ezindabeni ezingabathinti. “Besazi ukuthi okuthinta umsebenzi wakhe akusithinti thina. Sizoqhubeka nemfundiso yakhe yokuthi singazihlanganisi nezinto ezingasithinti ngoba nguyena obedumile futhi esemehlweni abantu,” kusho uNsindiso obehlala nalo msakazi futhi obenaye nangezinsuku zakhe zokugcina. 

Uveze ukuthi kutholakale ngezinsuku zakhe zokugcina uSihlophe ukuthi ubesehlaselwe yisifo sikashukela. 

Previous articleIphupho lemeya ngoMntwana uMagogo kukhunjulwa uShenge
Next articleUdilikajele kowesifazane owabulala udadewabo oyiphoyisa