Umnyango ushaya indesheni kubabhikishi ngomatikuletsheni

220

MTHOBISI SITHOLE

KUNXUSWE imiphakathi ukuba kungathi uma ikhala ngentuthuko bese iphazamisa ukubhalwa kwezivivinyo zikamatikuletsheni ezizoqalwa ngoMsombuluko. 

Lokhu kushiwo ngoLwesihlanu ngenkathi kukhulekelwa ukubhalwa ngokuthula kwalezi zivivinyo emcimbini obuseFerrum High School, eNewcastle. 

UNgqongqoshe wezeMfundo
KwaZulu-Natal, uNkk Mbali Frazer, uthe kakwehlukile nokuthi umzali usuke ebulala ikusasa lengane yakhe uqobo uma ebhikisha ngokuphazamisa ukufunda
nokubhala esikoleni noma evimba ukuhanjiswa kwamaphepha ezivivinyo esikoleni. 

“Ikusasa lengane eliqhakazile liqala kumatikuletsheni, ngokuthi ibhale iphase bese iya enyuvesi noma ekolishi. 

“Uma umzali ezosuka ekhaya eyovala umgwaqo ngesikhathi engabe ingane iyobhala ngaso esikoleni, lokho kukhombisa
ukuthi lowo mzali ufuna ingane yakhe ingabi nalo ikusasa elihle,” kusho uNkk Frazer. 

Abafundi bathembise ukuthi bazobhala izivivinyo zabo ngokwethembeka, balandele
yonke imigomo ebekiwe.

Lokhu bakwenze egameni labafundi bakamatikuletsheni abalinganiselwa ku-723  000, abazobhala ezweni lonke. 

Iphepha lokuqala lizobhalwa mhla ka-30 kwephezulu. 

Umfundi waseFerrum High, uRivon Kaliden, uthe bayazibophezela ekuthini bangasilimazi isithunzi sezivivinyo zalo nyaka. 

Lo mkhuleko uhanjelwe nayizikole ezahlukahlukene ngaphansi kwasifunda iMajuba, yizinyunyana zothisha, yizikhulu zomnyango nabaholi bezenkolo.

mthobisis@ilanganews.co.za

www.ilanangews.co.za

Previous articleOqhibukhowe bamaqembu ezepolitiki kababasizi abampofu
Next articleOkhulumela iSilo usola umngani waso ngokudelela uZulu