UMnyango wezaseKhaya uvuma izinkinga eziwukhungethe

279

PHUMLANI GAMA

UNGQONGQOSHE woMnyango weseKhaya kuzwelonke uDkt Aaron Motsoaledi uveze ukuthi ziseningi izinkinga okusafanele zilungiswe kulo mnyango okuhlanganisa nenkinga ekhungethe ingxenye yezisebenzi zawo ezingaziphathi kahle. Lo mholi ubekhuluma nabemithombo yezindaba emazikweni ahlukene ngemuva kokuvulwa ngokusemthethweni kwegatsha lalo mnyango elivulwe ngokusemthethweni enxanxatheleni yezitolo iPavillion, ngoMsombuluko. Uthe inkulu inkinga ekhona emnyangweni ngenxa yokwanda kwezigameko zobugebengu obenziwa yezisebenzi ezithengisa izitifiketi zokuzalwa. Uveze ukuthi isigameko sakamuva kube ngesokugwetshwa iminyaka ewu-14 kukaMnu Amos Ngwenyama ebhadla ejele kulandela ukulahlwa yicala lokuthengisela abokufika kuleli izitifiketi zokuzalwa. UNgwenya ubegila lomkhuba esebenzela ehhovisi lalo mnyango eMalamulela, eLimpompo. 

UDkt Motsoaledi uthe ukholwa wukuthi ukuvulwa kwaleli hhovisi kuzonciphisa ukwanda kolayini kwezinye izikhungo. Ubalule nenkinga yokugcwala ngokweqile kwabantu abasuke bedinga usizo ehhovisi lalo mnyango eliseMngeni eThekwini. 

“SiwuMnyango siyasemukela isigwebo esinikezwe uNgwenyama. Sikholwa wukuthi sizothumela umyalezo oqinile nakwabanye abasebenzi bethu ukuba bangazihlanganisi nezigameko zobugebengu. Siyawusola kodwa nomphakathi ngoba yiwona onunusela abasebenzi ngezimali. Imali iyona efaka abantu esilingweni,” esho. 

Uqhube wathi ziningi izidingo zomphakathi ezibalulekile ezitholakala kuleli hhovisi. “Ingxenye yamabhange inazo izinhlelo zokunikezela ngezinye zezinsiza obekwaziwa ukuthi zitholakala emahhovisi oMnyango wezaseKhaya kuphela. Ukufakwa kwezicelo zokuthola usizo ngezidingo ezahlukene kuyenziwa nangokuthumela online ngaphandle kokuthi umuntu azifikele yena ehhovisi lomnyango. Zikhona nezinhlelo zokusondezwa kwezinsiza emphakathini ngokuthi kulethwe izimoto zomnyango ezingomahamba-nendlwana ezindaweni zasemakhaya,” kuchaza uDkt Motsoaledi. 

Amalungu omphakathi azwakalise ukukuthokozela ukuvulwa kwalesi sikhungo. UNdunankulu waKwaZulu-Natal,uNkk Nomusa Dube-Ncube uthe mkhulu kakhulu umehluko ozokwenzeka ukugwema isiminyaminya esiyaye sibonakale emahhovisi alo mnyango. 

Previous articleOwe-IFP uthi wathunywa nguMntwana ukuya ephalamende
Next articleKaweneme ngokwenziwe ngu-Ayanda umndeni kaSifiso Ncwane