UMoseneke ethimbeni lakuleli “elilwa” ne-Israel

254

INTATHELI YELANGA

OWAYEYISEKELA lenhloko yamajaji, uMnu Dikgang Moseneke, uqokwe ukuba yingxenye yethimba elizolalela isimangalo seNingizimu Afrika eNkantolo yoMhlaba yezobuLungiswa [International Court of Justice (ICJ)] ePeace Palace, eThe Hague, eNetherlands mayelana ne-Israel “eqotha imbokode nesisekelo” ePalestine. Leli cala lizohlalelwa ngoLwesine nangoLwesihlanu.

Leli thimba lifuna ukuba le nkantolo ivume ukuthi i-Israel inecala lembubhiso (genocide) futhi iphoqwe ukuba iyeke ngokuphazima kweso ukubulala abantu basePalestine. Indlela izocatshwa ngu-Adv Adila Hassim, SC, ozobeka amaphuzu egameni lehhovisi likamengameli (uMnu Cyril Ramaphosa). UHassim uhola leli thimba labameli elizonikwa imizuzu ewu-15 umuntu ngamunye – ukubeka amaphuzu elifuna ukugojela ngawo i-Israel. Uma eseqedile, kuzolandela uzakwabo, uJohn Dugard, uMax du Plessis noTembeka Ngcukaitobi, SC – okunguyena ozokwendlala konke okumayelana nesikhalo seNingizimu Afrika. Lizobe lesekwa ngabanye abameli bakwamanye amazwe.

Kubikwa ukuthi liyothi lithambama, leli thimba liyobe seliqedile ukwenza izethulo zalo, besekuthi ngoLwesihlanu, uMalcolm Shaw, KC – ongummeli odumile waseBritatin – abeke amaphuzu i-Israel ephikisa ngawo isimangalo selakuleli. Leli cala lizobe livezwa komabonakude.

Ngokwendlela i-ICJ esebenza ngayo, iNingizimu Afrika ngeke ilinuke ithuba lokuphendula uma i-Israel seyethule amazwi okuzivikela kuleli cala.

Ngokusho koMnyango wezoBudlelwano nokuBambisana namaZwe, uMoseneke uqokwe ngomgomo wale nkantolo othi izwe elifake isimangalo linelungelo lokuqoka ijaji ecaleni elilifakile.

Impi phakathi kwe-Israel nezihonga zasePalestine, iHamas, iqale mhla ka-7 kuMfumfu (October) nyakenye, lapho kuthiwa iHamas yabulala abantu bakuleliya lizwe. Kusukela lapho, i-Israel igadla iphindelela ePalestine, kanti yinqwaba yabantukazana bakuleliya lizwe lama-Arabhu (Palestine) esiphangalele ngenxa yokuhlasela kwelamaJuda (Israel).

Previous articleAmalungu oMkhonto Wesizwe elinde uZuma
Next articleI-DA izishaya isifuba ngokucindezela uMasipala weTheku kolwezikweletu zezakhamizi