Umphakathi uchitheeyokungcwatshwa’kwenkabi’ endaweni

365

Kuthiwa umufi ubevele engasafunwa ngenxa yokuganga

TSEPO MOLEFE
UPHUNGWE ngezithebe endaweni ukungcwaba ilungu lawo umndeni wowesilisa waseNkwezela, eBulwer, owadutshulwa wabulawa ngamaphoyisa eyamaniswa nesehlakalo esibe wundaba mlonyeni emasontweni amabili edlule, sokuhlaselwa kubulawe amalungu omndeni wakwa-Memela awu-10 eMbali, eMgungundlovu. ILANGA lithole ukuthi umphakathi waseGobhogobho ngaphansi kwesizwe saseMacala Gwala lapho kuzalwa khona uMnu Qinisela Ngcobo obedume ngelikaSores, uthe lingawa licoshwe zinkukhu uma ungavumela umndeni wakhe ukungcwaba ‘inkabi’ endaweni. Umthombo weLANGA ose-Nkwezela ocele ukungadalulwa, uthe kuqhume umkikizo uma umphakathi uzwa ukuthi ngu-Sores lona othelwe ngenhlamvu ngamaphoyisa kwamenela.


Uthe umufi ubevele engasafunwa emphakathini kulandela ukuhlaselwa kubulawe abesilisa abayisihlanu ngenyanga edlule ILANGA elabika ngakho. “Bekuzoba nzima impela ukwamukela ‘isigebengu’ ukuba sizongcwatshwa emphakathini. Ngisola ukuthi kukhona ohlebele umndeni kamufi, wawutshelaukuthi umphakathi kawufuni angcwatshelwe kubo. “Namadoda abethimula ngokuyombela ‘inkabi’ igodi, ebuza ukuthi uyekeleni ukuzimbela yena esaphila ngoba ubezazi izindlela zakhe ukuthi zisondelene kakhulu nokufa. “Kasazi ukuthi uzongcwatshwa ngubani futhi kuphi,” kusho leli lungu.

UMnu Mlungisi Msomi oyinduna esizweni saseMacala Gwala okuvela ukuthi wumphakathi wesigodi sakhe ophika eyokungcwatshwa kukamufi endaweni, uthe ubengabikelwanga lutho ngokuthi kunomuntu oshonile endaweni njengoba kuye kwenziwe enduneni uma kuzoba nomngcwabo. “Kakukuningi engingakuphawula ngoba nami ngizwele kude ukuthi kunomuntu waseGobhogobho odutshulwe wabulawa esigamekweni esiyamaniswa nokubulawa komndeni wakwa- Memela, eMbali. “Kakukho muntu wakoninalume bakamufi ofikile ezobika isifo. Okokuthi kunomphakathi ovimbe ukungcwatshwa komuntu esigodini, ngeke ngikuqinisekise ngoba vele bengingabikelwanga njengenduna ngesifo esivelile endaweni,” esho.

Umkhandlu wezinduna zamakhosi owaziwa ngoBumbano Lwezinduna KwaZulu-Natal, ngomlomo kamgcinimafa wawo, uMnu Phakamani Dlamini, weseke umphakathi waseGobhogobho ngokuchitha ukungcwatshwa ‘kwenkabi’ endaweni. “Izizwe zamakhosi sezidume kabi ngokukhiqiza abantu ababizwa ‘ngezinkabi’, okuthi uma sebebulewe, bazongcwatshelwa emakhaya. “Lokhu okwenziwe wumphakathi siyakuncoma futhi kuzofundisa nentsha ekhulayo ukwazi ukuthi uma umuntu engaziphethe kahle ekuhambeni, kumele uma evelelwa yinkinga, aluthole lapho usizo,” kusho uMnu Dlamini.


UNgqongqoshe wamaPhoyisa kuzwelonke, uMnu Bheki Cele, ekhuluma ngempelasonto emngcwabeni wamalungu omndeni wakwaMemela, uveze ukuthi umufi uzithola ebhekana nolaka lwamaphoyisa kanjena eze ethelwa othulini ngenhlamvu nje, ubevele efunwa ngamacala abucayi KwaZulu-Natal abeyamaniswa nawo. “Sibi isehlakalo sakwaMemela ngoba kulaba bantu abawu-10 ababulawa, kunabesifazane abawu-7 phakathi kwabo. Amadoda anesihluku ngakho kuyadinga ukuthi kuhlalwe phansi nawo ngoba kuyabonakala ukuthi uyaphela unembeza kuwona. “Lo Sores otholane phezulu namaphoyisa ubefunelwa amacala amabi, nokho lamlahla elakubo naphezu kokuba wayegqize ngamabhande ezihlakaleni zakhe,” kusho yena.


Iphunzile imizamo yeLANGA ukuthola ukuphawula komndeni kamufi kwazise uthi kawufuni ukukhuluma nabezindaba ngokuziphatha kwendodana yawo okugcine sekuwufakela amahloni emphakathini.

Previous articleKuboshwe umakhelwanengokufa kobezifela ngebhola
Next articleUsehlekwa ngobulopholoowaphunyelwa yizigidi