Umshado wamaphupho emdlalweni wakumabonakude

650

THANDI ZONDI

LUSEMATHENI kubathandi bomdlalo iScandal, olomshando wezithandani zalo mdlalo oyintandokazi kwabaningi okhonjiswa kwisiteshi sikamabonakude sakwa eTV. Lo mshado ozokhonjiswa izinsuku ezintathu kulo mdlalo, kusukela ngomhlaka 14-16 kuNhlolanja (February). Ngosuku lokuqala kuzoba umshado omhlophe, olwesibili nolwesithathu kube wumshado wesintu (Sepedi).
Uthando luka Nhlamulo Maseko noBridget Molepo obelunezinkinga kulo mdlalo eminyakeni edlule. Lusukela ekubeni ngabazali bezingane ezimbili zabafana, bagcina sebentshontshana, ngale kokwazi kukankosikazi kaNhlamulo.


Kuthe uma uLindiwe Ngema (inkosikazi kaNhlamulo) ishona ngo-2002, uBridget wazongena ezicathulweni zakhe wazomkhulisela ingane, uLarona. Ngemuva kwalokho konke kwaba ngumlando, lwavuka uthando kuNhlamulo mangabe ebona uBridget ekwazi ukukhulisa ingane yakhe ngobumnene nothando.


Kuthe ngoMasingana (January) 2024 uNhlamulo wabhukha i-helicopter labandizisa bobabili endaweni enhle nokuyilapho afike wafaka isicelo somshado kuBridget.
Lo mshado wamaphupho uzothatha izinsuku ezintathu kusukela mhlaka 14-16 kuNhlolanja (February).
UGrace Mahlaba oyinhloko yababhali kwiScandal uthi kubathathe izinyanga ezimbili ukuhlanganisa umdlalo wezinsuku ezintathu. “Kube wuhambo olude, kusukela ekutholeni abadansi, izingoma, okokuhlola nokuzogqokwa ngabalingisi bonke. Kuyathokozisa ukuthi konke okugqokiwe ngaphandle kwengubo emhlophe kaVuvu kusikwe kwaphinde kwathungwa ngaphakathi,” echaza.


Ingubo kaVuvu isikwe ngumsiki wengqephu u- Orapeleng Modutle welebuli i-OM Style Avenue.
Lo mshado uzobonakala ngesikhathi okudlala ngaso lomdlalo ngo-19h00 ku-e.TV

Previous articleKukhalelwe othisha bezikhathi zanamuhla
Next articleBagcwale umgwaqo eMgungundlovu odokotela befuna ukuqashwa