Umshushisi “uhlube udlubu ekhasini” kwelokubulawa kukanjiniyela waseTransnet

632

SKHOSIPHI MTHEMBU

WENQABE ukuvezela iNkantolo eNkulu eThekwini ngoLwesihlanu ukuthi uyifihlephi ingane yakhe nomyeni wakhe, umhlengikazi osolwa ngokumbulala (umyeni) ehlangene nomfowabo. UNkz Nompumelelo Goncalves ongummangalelwa, uboshwe nomfowabo uMnu Nkosinathi Zungu – ongummangamelelwa wokuqala – ecaleni lokubulawa kukaMnu Nkosi Langa owa-yengunjiniyela kwaTransnet. Lesi sigameko senzeka ngoMandulo (September) 2020, oZwathini, eNdwedwe. UJames “Ramaphosa” Mashudu, walivuma icala wagwetshwa iminyaka ewu-20, waphenduka ufakazi wombuso. 

UNkz Goncalves ubuzwe ngumshushisi, uKrishan Shah, ukuthi ikuphi ingane yakhe nomufi, wangafuna ukusho.  Kuze kwasukuma ummeli wakhe, wathi lokhu kakuhlangene necala eliqulwayo enkantolo. Kwenzeka lokhu nje, kulona leli sonto kuvele ubufakazi obusha ngesikhathi umshushisi epheka ngemibuzo uNkz Goncalves. Uveze ukuthi uNkz Goncalves waya esitolo sempahla yokwakha (hardware), esePinetown ngosuku umufi ayegcine ukubonakala ngalo. Uthe uNkz Goncalves wathenga ngo-R353, kufakazelwa wumqhafazo wasebhange owangena kumakhalekhukhwini wakhe mhla ka-30 kuMandulo, emuva kokunyamalala kukamufi. Ubuze uNkz Goncalves ukuthi wayethengani, wathi akasakhumbuli. Uthe lokhu kuyahambisana nokwashiwo nguMashudu, owathi ngesikhathi besendlini kamufi, isicabha safa beshudulisana naye, bemthumba. Uqhube ngokuthi ngesikhathi uNkz Goncalves ethula ubufakazi, waveza ukuthi wayenaye umufi endlini mhla ka-9 kuMandulo, wagcina ukumbona eqeda ukukhuluma noZungu ocingweni. Waveza ukuthi umufi waqeda ukukhuluma nocingo, waphuma wathi uyabuya, kanti kwase kuqala ukuhwalala ngesikhathi kwenzeka lokhu. 

Umshushisi uthe kuyaxaka lokho ngoba okuqoshwe wumakhalekhukhwini kamufi, kukhomba ukuthi wayesendlini ngezithuba zabo-20:35 , ucingo lwakhe lwavalwa ngalezi zikhathi. Uveze nokuthi ngaphambi kokuba umufi ahambe mhla ka-29 kuMandulo, uNkz Goncalves washayela ucingo lwakhe bendawonye endlini. UNkz Goncalves  uphendule wathi, ucingo lukamufi lwalunenkinga, ngakho wayelokhu elushayela esebenzisa ucingo lwakhe (uNkz Goncalves). 

Umshushisi uveze nokuthi ngosuku anyamalala ngalo umufi, uNkz Goncalves  washayela ucingo lukaZungu izikhawu eziwu-23, kanti kuvela ukuthi uMashudu waxhumana naye kumakhalekhukwini izikhawu eziwu-27. Ngakusasa – okuwusuku abulawa ngalo umufi – waxhumana no-Zungu izikhawu eziwu-42. Uveze ukuthi kunocingo olwadonsa isikhathi esingangemizuzu ewu-30, phakathi kukaZungu noNkz Goncalves, ezintathakusa zangomhla ka-30. Ebuzwa ukuthi wayekhulumani naye, uthe babekhuluma ukuthi umufi akabuyanga endlini njengoba wayephume ethe uyabuya. 

Umshushisi ubuze ukuthi uma kunjalo, kungani engashayelanga uMnu Bongani Sithole, owayengumngani wokuqina kamufi, okunguyena ayejwayele ukumthinta uma efuna umufi. UNkz Goncalves uthe yingoba ummangalelwa wokuqala nguyena owagcina ukukhuluma nomufi ocingweni ngaphambi kokuba aphume endlini.

Icala libe selihlehliselwa uMasingana (January) wangonyaka ozayo lapho kuli-ndeleke impikiswano yokusonga phakathi kombuso nabammeli babamangalelwa.

UNKZ Nompumelelo Goncalves ongummangalelwa nomufi, uMnu Nkosi Langa.

Previous articleUlahlwe ngamacala (4) owabulala umngani egqiba ubufakazi
Next articleLebile “isela” kosaziwayo baseNingizimu Afrika