Umsubathi nohlelo olusha lokusiza abaswele

449

UNontu Mgabhi waziwa njengomSamariya olungileyo emuva kokwakha isikole ngemali ayiqongelele ngokugijima

USEQALA olunye uhlelo umSamariya olungileyo onguNontuthuko Mgabhi, wodumo lokwakha amagumbi okufunda eKhiphinkunzi Primary, eMtuba.

MZWAMANDLA ZONDI

UYAQHUBEKA nokuba ngumSamariya olungileyo umsubathi waKwaZulu-Natal, uNontuthuko Mgabhi, wodumo lokusiza iKhiphinkunzi Primary
School, eMtubatuba, wayakhela amagumbi awu-5 okufundela. Lo msubathi waqongelela imali ngokugijima ama-marathon awu-7 emazwenikazi awu-7, izinsuku eziwu-7 zilandelana. Sekuwumlando ukuthi lawo magumbi sekufundelwa kuwona namhlanje. Uthe uma eqeda ukwakha amagumbi okufundela wabona ukuthi akuphelele, wakhela lesi sikole amagumbi okuhlala othisha. Kulesi sikole uthi uthishanhloko ubehlala ndawonye nothisha.

Uqhubekile wakha izindlu zangasese zohlobo lwesimanje. Lo msubathi osubathela iMurray & Roberts, namuhla ngoMsombuluko uzobamba iqhaza kwi-220km Bolivia Marathon ezokuba seBolivia, eSouth America. Inhloso yalo mjaho wukuqongelela imali elinganiselwa ku-R50 000 yokuthengela abafundi abawu-220 izicathulo zesikole nezincwadi. “Ngiyakuthokozela ukubamba iqhaza kuma-ultra marathon nokwenza izinto ezintsha. Lo mjaho engiya kuwona kuthiwa ungomunye wenzima kabi kwezokugijima emhlabeni. Ngizogijima izinsuku eziwu-7. Kulo mjaho umuntu ugijima nokudla azokudinga, izingubo nayo yonke into esizoyidinga ngosuku lomjaho. Ngikhuluma nje sengifikile eSouth America ngenhloso yokujwayela umoya wakhona.


Okwamanje sengenze imali elinganiselwa ku-R11 000. “Nginethemba lokuthi ngizokwazi ukwenza imali yokuthengela izingane njengoba ngikwazile ukuqongelela eyokwakha isikole ngakho ukugijima. Nginethemba lokuthi ngizoyithola nale engiyiyela eSouth America,” kusho uNontuthuko. Lo msubathi uya kulo mjaho nje, ubuya kwiComrades Marathon ayigijime kahle wayiqeda. Uthi inhloso yakhe enkulu wukuvala igebe elikhona phakathi kwabasubathi basemakhaya nabasemadolobheni. Unxenxa noma ngubani ofuna ukuphonsa esivivaneni ukuba angene kwi-website ethi: www.backabuddy. co.za/primary-school-children lapho ezokwazi ukufaka noma yimalini afuna ukuyifaka.


UNontuthuko oyiHuman Resource Manager eRichards Bay Coal Terminal, useke wanikela ngemifaniswano yesikole ewu-300. Ngesikhathi seCovid-19 unikele ngamaphasela okudla awu-150 abiza u-R1 000 lilinye, yizincwadi zesikole eziwu-1 500 nezifonyo zendwangu eziwu-5000. Uthi uma eqeda ukuthengela abafundi imifaniswano uzoqala olunye uhlelo. UNontuthuko usephenduke umSamariya olungileyo njengoba emuva kokusiza kwakhe iKhiphinkunzi, kuthiwa usethole izicelo eziningi zabantu abafuna abasize nabo. zondim@ilanganews

Previous articleUkhala mi ‘odlelwe ingoduso uShembe’
Next articleUShenge uzihleke usulu izimbangi zeSilo uMisuzulu