Umunyu elandela indodana yakhe isitifiketi enyuvesi ingasekho

263

MTHOBISI SITHOLE

“BABA ngicela ukuba ungalenzi iphutha, ungilandele isitifiketi sami ngosuku lwami lokuthweswa imiyezane ngoba ngiyabona ukuthi impilo kayivumi kimina, ngeke lusangifica lolu suku.” Lawa ngamazwi okuthiwa ashiwo nguThabiso Madela (22) (osesithombeni), kuyise ngaphambi kokuba adlule emhlabeni ngoMasingana (January). Lokhu kuvezwe nguyise, uMnu Xolani Madela (52), waseLamontville, eThekwini, ngesikhathi efezekisa isifiso sendodana yakhe sokwemukela iziqu zayo zemfundo ephakeme ethweswe zona ingasekho emhlabeni ngoLwesine, eDurban University of Technology (DUT). 

UMadela uthi indodana yakhe, yashona ngemuva kokugula isikhashana. Uthi yayithe uma kufika usuku lwalo mcimbi ingakalulami, icela ayoma egameni layo eDUT, emukele iziqu zayo.

Indodana yakhe yethweswe iziqu zeBachelor’s Degree in Built Environment kwiGeomatics. 

UMadela uthi ukugula kwendodana yakhe bekuxakile. Uthi yakhala ngendlebe, kwaba sengathi kukhona okungene phakathi kuyona. Uveze ukuthi bazamile esibhedlela, kwaphetha ngokuthi ishone mhla ka-31 kuMasingana. “Ukufa yayisikubonile ingane yami, ngesikhathi igula, yasho ukuthi ngeke isasinda,” esho.

Uthi nokho wayesenalo ithemba lokuthi izolulama. “Bekuzongijabulisa ukuyibona izilandela isitifiketi sayo emuva kokusebenza kanzima, “ kusho uMadela. Uchaza indodana yakhe njengomuntu obezimisela emsebenzini wesikole. Uthi ificwe wukufa yenza i-internship kwaToyota.

UMphathi wenyuvesi, uSolwazi Thandwa Mthembu, udlulise amazwi enduduzo kulo mndeni ngemuva kokuba kugqame umunyu ngesikhathi kuvezwa isithombe salo mfundi kobhazabhaza bezibuko. 

Previous articleUsole ikhansela eselikobandayo ngokuthuma izinkabi ezabulala ababesemotweni yakhe
Next articleURamaphosa uvale ihlandla lokuqala ngokubalula imisebenzi kahulumeni wakhe