Umunyu ufakazi ethula ubufakazi kwelababulawa “yizinkabi” zowayeyikhansela

213

SKHOSIPHI MTHEMBU

“IGUTSHUZELWE” wumunyu iNkantolo eNkulu yaseThekwini ngoLwesibili ufakazi echaza ngendlela ababekhala ngayo bedutshulwa ngabesilisa ababili, eLindelani, KwaDukuza – okuthiwa bethunywe ngowayeyikhansela, uMnu Jabulani Sibiya (ongasekho). 

   UMnu Njabulo Cele (29) noMnu France Kuhuni (24), badutshulwa besemotweni kaMnu Mzwanele Ndlela owayezongenela ukhetho lohulumeni basekhaya ngokuzimela ngo-2021. Abamangalelwa nguMnu Sikhumbuzo Nxumalo, nguMnu Zwanele Radebe, nguMnu Bhekezakhe Yimba noMnu Sikhu-mbuzo Muziwendoda Mathenjwa. Bonke babhekene necala lokubulala namathathu okuzama ukubulala. ILANGA LangeMpelasonto libikile ngalolu daba lapho ufakazi, uNdlela, esole uSibiya ngokuthumela izinkabi ukuba zimbulale – kodwa uxamu wageja umgodi – zadubula abantu okungebona. 

   Kubulawa uCele noKuhuni nje, kuvela ukuthi uNdlela wayesanda kusongelwa nguSibiya, ngenxa yokuveza inkohlakalo – okusolwa ukuthi yayenziwa nguSibiya – mayelana nokudayiswa kwezindlu zomxhaso endaweni. Kuthiwa ababulawa babeqeda ukudlala ibhola, besahleli emotweni kaNdlela, kwaqhamuka abammangalelwa, bavulela ngenhlamvu.

  NgoLwesibili bekufakaza uMnu Siphelele Mzimela (27) owayekhona kwenzeka lesi sigameko. Uthe wababona bonke abasolwa bedubula bebhekise emotweni kaNdlela futhi uyabazi bonke, ikakhulukazi uNxumalo noRadebe akhulela phambi kwabo. Uveze ukuthi bonke abasolwa wabevamile ukubabona emzini kaSibiya. 

Uthe ngosuku lwesigameko wafika enkundleni umdlalo usuzophela, ebuya emsebenzini. “Usuphelile umdlalo, uNdlela – owayengumqeqeshi welinye lamaqembu ayedlala – waya nabadlali egunjini lokushintshela. Kuthe kungakapheli isikhathi esingakanani umdlalo uphelile, ngezwa kuqhuma isibhamu siphindelela ngasesangweni. Ngathi uma ngiphenduka, ngabona abasolwa bedubula bebhekise emotweni kaNdlela. Ababili babo basondela emotweni baqhubeka nokudubula. Yize ngangingaboni ukuthi badubula bani, kodwa ngezwa ukuthi kunabakhalayo emotweni. Baqhubeka nokudubula aze athula amazwi ayekhala,” esho. 

Umshushisi, uMnu Thabani Buthelezi, ubuze ukuthi kwakunjani ukukhanya enkundlelani njengoba kwase kuhwalele kwenzeka isigameko, uMzimela uthe amalambu ayekhanyisa kahle ngoba wawukwazi ukubona yonke into eyenzekayo. 

UMnu Phathabakhe Shezi ongomunye wofakazi owasongelwa noNdlela, utshele inkantolo ukuthi ngaphambi kwesigameko, wabizelwa nguSibiya emzini wakhe, wafica abasolwa. Uthe esesendlini, uSibiya wamkhuza ngokuhambisa kwabo ukudla emphakathini. Wamtshela ukuthi nguyena njengekhansela okumele enze lokho. Uqhube ngokuthi uSibiya wamdonsa ngendlebe, wathi uma beqhubeka nalokho, bazothola induku. 

Uthe baqhubeka nokuhambisa amaphasela okudla emphakathini, uSibiya wamshayela ucingo ehamba noNdlela emotweni, emtshela ukuthi kuzochitheka igazi. Uthe le nkulumo wayiqopha wabe eseyithumela emaphoyiseni, bavula necala lokusabisa. Icala lihlehliselwe isonto elizayo lapho, uShezi ezoqhubeka nokwethula ubufakazi.

Previous articleUMavundla ubuyiselwe yinkantolo kwesobumeya
Next article01 June 2024