UMuseveni ujikijele izikhuni kwi-USA ngokukhishwa kwi-Agoa

207

INTATHELI YELANGA

UJIKIJELE izikhuni kwi-United States of America (USA) uMengameli wase-Uganda, uMnu Yoweri Museveni (osesithombeni), emuva kwesimemezelo sikaMengameli Joe Biden esithi izwe lakhe likhahlela amazwe amane ase-Afrika – okuyi-Uganda, yiCentral African Republic, yiGabon neNiger – “kushwele” wentela yezohwebo, i-African Growth and Opportunity Act (Agoa). Ukukhishwa kwala mazwe – kulo shwele wamazwe ase-Afrika ahwebelana ne-USA – kuzoqala ukusebenza mhla lulunye kuMasingana (January) 2024. Ekhuluma nabantu base-Uganda izolo ngeSonto, uMuseveni uthe: “Kunephutha elikhulu elenziwa yilab’ siyazi baseNtshonalanga, lokucabanga ukuthi i-Afrika ngeke iphumelele ngaphandle kokukhangezwa yibo. Abanye babo sebezikhukhumeze ngokweqile, futhi babukela phansi izishoshovu zomzabazo zase-Afrika.”
Uthe i-Uganda inamandla okuzikhulela ngokwayo. Uqhube ngokuthi okuhle nje wukuthi i-USA kayilenzanga iphutha lokukhipha i-Uganda ohlelweni loxhaso lwemishanguzo yokuthithibalisa isandulelangculaza, olusiza abantu abawu-1.4 million ezweni lakhe. “Kodwa-ke, bonke abantu abasebenzisa le mishanguzo nabantu nje jikelele base-Uganda, kumele bazi ukuthi likhona iqhinga esiphezu kwalo ukusisiza sikwazi ukuzithengela leyo mishanguzo uma kwenzeka abaxhasi bethu sebejokola,” kusho uMuseveni osephathe i-Uganda kusukela ngo-1986. I-Uganda ikhishwa kulolu hlelo nje, izidalele amazinyo abushelelezi emazweni amaningi ngokushaya umthetho ophikisana nokuthandana kwabobulili obufanayo. Otholakala necala lokwenza lokho, angagwetshwa ngisho intambo. Ezithethelela uMuseveni, uthe kuyaxaka ukuthi kuphunywe iqhubu ne-Uganda ngenxa yalo mthetho, kwazise ukhona nasemazweni ama-Arab.

Previous articleIzakhele umqansa iDowns idliwa kowe-African Football League
Next article“Caca mzalwane phumel’ obala”