UNathi ucabangele nabathandi bakamaskandi emjikelezweni wakhe

191

THANDI ZONDI 

UCABANGELE nabathandi bomculo kamaskandi umculi we-Afro-pop, uNathi Mankayi ngokufaka iciko lalo mculo engxenyeni yokuqala yomjikelezo wakhe womculo, obizwa ngokuthi “Silwa Nemimoya Picnic Tour”, ozoqala eThekwini, ngomhla ka-22 kuNhlangulana (June). EThekhini uNathi – wodumo lwengoma ethi “Nomvula” – uzobe ehambisana noGatsheni – wodumo lwengoma eshisa ezikhotha, ethi “Hit After Hit” – uNaima Kay, uJumbo neThe Soil. 

Uthi lo mjikelezo uzokuba ngokhuthazayo njengoba abantu bebhekene nezinkinga eziningi. “Esifundazweni ngasinye sizoba nabaculi bakhona. Njengoba kwaziwa-ke ukuthi iKwazulu-Natal iyazifela ngomculo kamaskandi, ubungeke ungabi khona. Yingakho kukhona uGatsheni,” echaza. 

Uthi uqoke ukubiza lo mjikelezo ngeSilwa Nemimoya ngoba ingoma yakhe ethi “Imimoya” yiyona ethandwe kakhulu kwi-albhamu yakhe ayikhiphe nyakenye. Uveze ukuthi ngeke aphume esiteji engawaculanga amanoni akhe akudala, azethula ngawo ebantwini, okubalwa kuwona elithi “Imibuzo”, elithi “Buyelekhaya” nelithi “Amagama”. 

Lo mculi owake waboshwa eyanyaniswa necala lokubamba inkunzi ngo-2019, uveze ukuthi unomkhankaso wokuvakashela emajele ukuyobuyisa ithemba eziboshweni. 

Previous articleUkhonjwe indlela uthisha othumelele umfundi izithombe zesitho sangasese
Next articleIsifiso somndeni “wombulali” ngemindeni yezisulu ezabhubha engozini yeloli