Ungcwatshwe ngosuku abezoshada

521

Isidumbu sakhe sitholwe ngumfana olusayo sithungelwe ngomlilo salahlwa ehlathini

PHUMLANI GAMA
LUPHENDUKE olomngcwabo usuku obekuhlelelwe ukuthi kuzoba ngolomshado kathisha isidumbu sakhe esitholwe ngumfana wezinkomo sithungelwe ngomlilo, salahlwa ehlathini elibude buduze nepulazi iCheese Farm, eSt Lucia, eMtubatuba ngoLwesithathu. Bese kuphele izinsuku eziyisihlanu enyamalele uNkz Hlengiwe Mthembu (39) (osesithombeni) waseBhambanana, eJozini, obefundisa eMfolozi Primary School. Bekulindeleke ukuba abophe ifindo likasofasilahlane noMnu Linda Bhengu (41) ongowokudabuka KwaDukuza ngoMgqibelo.


Umufi wagcina ukubonakala ngoMgqibelo owedlule eya kwama-khelwane eyokwenza amalungiselelo omshado. Bekulindeleke ukuthi lezi zithandani zihlanganiswe ngokugcwele ngoMgqibelo mhla ka-24 kuMandulo (September), okuwusuku olugcine lusetshenziselwa ukumfihla.Isidumbu sikamufi sitholwe wuphiko lwamaphoyisa alandela umkhondo esebenzisa izinja. ILANGA likhulume noMnu Bhengu oveze ukuthi isithandwa sakhe siphume endlini abahlala kuyona eMtubatuba, siya emzini okwamakhelwane siyokwenza amalungiselelo omshado wabo. Uthe kulo muzi wakwamakhelwane kunentombazane yakhona obekulindeleke ukuba ayohlangana nayo ukuze ezokhetha uhlobo lweziphaqulo abezofakwa zona ngosuku lomshado.


Ngokusho kukaMnu Bhengu benomufi bebengagcini nje ngokuba yizithandani, kodwa bebengabangani behlala ndawonye ngaso sonke isikhathi. Uthi ngosuku agcine ukumbona ngalo waqala ukuqaphe-la emuva kwehora enyamalele. UMnu Bhengu uthe olunye ulwazi ngokutholakala kwesidumbu sikamufi kube wusizo lomfana wezinkomo oqale ukubona imoto kamufi ngoMsombuluko. NangoLwesibili umfana uthe ubuye wayithola endaweni eyodwa okuthe kusenjalo, wabona kufika abantu wacasha ngoba esola ukuthi bazombona.
Uthi uzamile ukubika emaphoyi-seni kodwa kwathiwa ngeke bakwazi ukumsiza ngoba belungakapheli usuku.


Uthi umufi waphuma ngemoto yakhe okwathi uma ezama ukuxhumana nenkampani yesiqophamkhondo (tracker) yaphikwa imoto ukuthi ibhaliswe ngaphansi kwayo le nkampani. “Ukufa yinto ehlala yenzeka zonke izinsuku kungakhathalekile ukuthi uzoshada noma ngeke ushade kodwa into engizwisa ubuhlungu kakhulu yindlela abulawe ngayo baze bamshisa. “Ngaphandle kokuthi besithandana kodwa uthando lwethu salwenza lwafana nokuthi singabangani. Yingakho kube lula ukubona ukuthi kukhona okungahambi kahle ngoHlengiwe ngoba sonke isikhathi besihlala ndawonye. “NgoMgqibelo ungcwatshiwe ekhaya kubo eBhambanana. Kuze kube yimanje ikhanda liphithene, angazi ukuthi kuyini lokhu okunge-hlele. Okunye engifuna ukukucacisa wukuthi kazikho izinsolo enginazo ngalesi sigameko,” kusho uMnu Bhengu.


Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe kubuhlungu ukulahlekelwa nguthisha ngesihluku esifana nalesi. “Okwamanje uMnyango ubungakawutholi umbiko ophelele ngalesi sigameko. Sikhathazekile ngokudlula emhlabeni ngesihluku esifana nalesi kwezisebenzi zethu. “Sikhuthaza uphiko lwamaphoyisa ukuba luqinise uphenyo olungaholela ekutheni kubanjwe izigila-mkhuba,” kusho uMnu Mthethwa. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, ukuqinisekisile ukutholakala kwesidumbu sowesifazane, wathi amaphoyisa asaphenya.
phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleUzinikele emaphoyiseni ‘oklinye wabulala unina wezingane zakhe’
Next articleIyaqina eyokwaliwa kukaNdlunkulu waseSwazini