Ungqongqoshe omusha uzimisele ngokulwa “nokuthengiswa” kwezikhala zothisha

193

MTHOBISI SITHOLE

UFUNA kusetshenziswe uhlelo oluvulelekile lokuqashwa kothisha – oluzonika izigungu zezikole amandla – uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Sipho Hlomuka (osesithombeni), njengendlela yokunqanda “ukuthengwa kwezikhala”. Uthi lokhu kuzokwenza ukuba uthisha angaqhamuki esehamba nomhloli, sekuthiwa uqashiwe. Uqhube ngokuthi njengamanje bamatasa nokubheka zonke izikole ezinezikhala zothisha – abasemazingeni aphansi (level 1) – ukuze zizokhangiswa. 

“Sizibophezele ukuba wuhulumeni ohla-nzekile, owenza izinto ekukhanyeni, lucace uhlelo lokuqashwa kothisha,” kusho uHlomuka. 

Kuzokhumbuleka ukuthi izikhala ezikhangiswayo emnyangweni ngezothisha abasezikhundleni eziphezulu kuphela okungezothishanhloko, amasekela abo, nezinhloko zeminyango yezifundo ezithile. Ezothisha abasemazingeni aphansi, kazikhangiswa, bacashunwa kwi-data base, bathunyelwe ezikoleni.

Ukhuluma kanjena nje uHlomuka, ngeledlule ubehlangane neNatu mayelana “nenkohlakalo yokuthengiswa kwezikhala”. Le nyunyana igxeke uhlelo lokuqashwa kothisha lwe-data base.

UMengameli weNatu, uMnu Sbusiso Malinga, uthe bajabule uma kuwukuthi abakuxoxe nongqongqoshe kuthele izithelo ezinhle.

INatu ikhale nangokuthi uNkk Mbali Frazer obengungqongqoshe ngaphambi kukaHlomuka, wayethembise ukuthi uzoqasha ngokugcwele othisha abawu-500 bakwaGrade R abayitoho. Inxuse uHlomuka ukuba abonelele othisha bakwaGrade R. Kukhalwa ngokuthi bahola imali encane futhi nemihlomulo etholwa ngothisha okubalwa kuyona impesheni ne-medical aid, kabanakho.

mthobisis@ilanganews.co.za 

Previous articleI-Eskom imemezele izindaba ezimnandi ngamandla kagesi
Next articleAbaculi bazimisele ukulubeka kwelinye izinga ubumbano ngonobhutshuzwayo