Ungqongqoshe umangazwe yiKZN kwimiphumela ka-matric

547

MTHOBISI SITHOLE

UMANGAZWE isifundazwe sakwaZulu-Natal ngemiphumela yaso kamatikuletsheni uNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga ethula imiphumela kamatikuletsheni kazwelonke, namhlanje kusihlwa ePitoli. IKwaZulu Natal ilale isibili kuzwelonke ngokuphasa kahle kwabafundi bayo. UNgqongqoshe uthe umangele ubengakulindele lokhu. Lesi sifundazwe sithole u-86.4% senyuka ngo-3.4% silandela iFree State eqhwakele ngo-89.0% okuyiyona(iFree State) eshaye zonke izifundazwe. Isithathu kube isifundazwe iGauteng ngo-85.4%.

Imiphumela kamatikuletsheni kuzwelonke yakulo nyaka, kube u-82.9% isuka ku-80.1% wanyakenye. Lokhu kusho ukuthi ikhuphuke ngo-2.8% kuzwelonke.

Kwizifunda eziwu-10 ezihambe phambili kuzwelonke, eKZN kungene iLembe, uGu, iZululand, kanti uMkhanyakude ulale isine kuzwelonke, uqhwakele ngokwesifundazwe kuzwelonke. UNkk Angie Motshekga uklomelise iziqengqe eziphase ngamalengiso sekuhlanganiswe zonke izifundazwe kubafundi ababhale u-matric. Imiphumela izotholakala kusasa ngoLwesihlanu
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleKUBOSHWE NOWESIFAZANE KWABASINDE ITHOLENE PHEZULU PHAKATHI KWAMAPHOYISA NEZINSWELABOYA
Next articleUchaza ngokujoyina uhlelo lwabesifazane