Ungqongqoshe waseKZN ezinyathelweni zikaDkt Dlamini-Zuma

135

LUCKY CAIN

ULANDELE ezinyathelwe zikaDkt Nkosazana Dlamini Zuma uSihlalo wophiko lwabesifazane eqenjini le-ANC, KwaZulu-Natal (ANCWLKZN) uNkk Nonhlanhla Khoza ngokuphumela obala ngokuthi akasazimisele ukutshalwa yiqembu lakhe ezikhundleni zokuphatha ngemuva kokhetho lukazwelonke lalo nyaka.

UNkk Khoza onguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi kulesi sifundazwe, uveze isinqumo sakhe emhlanganweni walolu phiko obungoMsombuluko ukuthi ngemuva kokhetho, uzothi khumu ezikhundleni esigabeni sikahulumeni.

UNkk Khoza useke wasingatha izikhundla ezahlukene kuhulumeni kusukela emazingeni aphansi obukhansela ngaphambi kokuthi afudukele esiShayamthetho saKwaZulu-Natal, lapho esingathe amakomidi ahlukene. Lolu phiko lubonge ukusebenza kukaNkk Khoza ngokuzikhandla kuzona zonke izikhundla abenikwe zona esigabeni sikahulumeni. Isitatimende salolu phiko siveze ukuthi nakuba uNkk Khoza eseshenxa kodwa lusazoqhubeka nokuncela embeleni wakhe ogwanzile, nakubuhlakani bakhe. Ngakolunye uhlangothi lolu phiko lushayele ihlombe uDkt Dlamini Zuma ngesinqumo sakhe sokuthatha umhlala phansi ePhalamende ngemuva kokhetho oluzayo.

I-ANCWLKZN ithe iyasamukela isicelo sikaDkt Dlamini Zuma, futhi lesi sinqumo sakhe sikhombisa obukhulu ubuhlakani kwazise uphathe inqwaba yezikhundla ezimqoka kuleli nasezwenikazi i-Afrika njengoba eke waba wuSihlalo wenhlangano i-African Union. Luncome ukuthi ubuholi bakhe obuqotho kuzona zonke izikhundla aziqhoqhobalile. Ngakolunye uhlangothi lolu phiko kulo mhlangano walo wokuqala onyakeni luphinde lwazwakalisa ukukhathazeka nangemibiko yakamuva okuvela ukuthi yenziwe ngabantu abaziwayo ezinkundleni zokuxhumana ebithunaza abesifazane becasha ngesintu nangosiko. Ngokwalesi sitatimende luveze ukuthi kuyakhathaza ukuthi kusanabesilisa abasaqhamuka nezinkulumo ezehlisa isithunzi sabesifazane ngokucasha ngosiko nangesintu.

I-ANCWLKZN ikubeke kwacaca ukuthi izohlanganyela nazo zonke izinhlangano nezinhlaka ezilwela amalungelo abesifazane baqinisekise ukuthi bayalwa nalabo abasabona kukufanele ukusho noma yini ngabesifazane, noma ababahlukumezayo nganoma iyiphi indlela. Iphethe ngokuveza ukuthi izimisele ukusebenzisana nohulumeni ukulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kulesi sifundazwe.

Previous article‘Ungagwemeka umonakalo wezulu’
Next articleAmakhadi akwasassa asephelelwe yisikhathi ayaqhubeka nokusebenza