UNgqongqoshe wezoLimo uthembisa ukuba “yingqwele” yabalimi abamnyama

194

INTATHELI YELANGA

UMHOLI weDA osanda kuqokwa njengongqongqoshe wezolimo eNIngizimu Afrika, uMnu John Steenhuisen (osesithombeni), usephumele obala ngokuthi uzoba yingqwele yokuthuthukisa abalimi abampisholo, abasacathula kulo mkhakha.  Ngokubika kweSunday Times, uSteenhuisen uthe uzoqinisekisa ukuthi kuseqhulwini ukuthuthukisa abalimi abamnyama nabasakhula emnyangweni awuholayo. 

 Utshele leli phephandaba eliphuma ngeSonto ukuthi uke wafunda omunye umbhalo, ukhala ngokuthi sekubekwe umlungu kulo mnyango, okusho ukuthi kuyaphela ngabalimi abamnyama abasakhula. Uthe kalikho iqembu eselike lalwela abalimi abamnyama okudlula iDA, wathi yiyona eyabhalela iKhomishini yamaLungelo ukuze iqinisekise ukuthi abalimi abamnyama abatshale emihlabeni yamakhosi bathola amatayitela. “Ngizimisele ngokulwela bonke abantu abasemkhakheni wezolimo. Noma ngabe ungumlimi osakhula noma osezingeni eliphezulu, ngizoba ngungqongqoshe ozokumela futhi akulwele nokuthuthukisa lo mkhakha,” kusho yena kwiSunday Times. 

  Utshele leli phephandaba ukuthi kungaba wubuwula ukuba ngungqongqoshe ongabasizi abalimi abasakhula. 

  Umkhakha wezolimo eNingizimu Afrika uqashe abantu abawu-1 million. “Umkhakha wezolimo ngiyazi yikuphi okudingayo ukuze usimame. Yingakho njengomholi weqembu lezepolitiki bengilokhu ngixhumana nezinhlangano zezolimo. Njalo ngonyaka ngihambela indumezulu ebizwa ngeNampo Harvest Festival, eba seBothaville ngenhloso yokukhuluma nemiphakathi elimayo ukuze ngiqonde izinkinga ebhekene nazo,”  kusho lo mholi.

   Uthe umnyango wakhe yiwona okwazi ukwenza izinto zenzeke ngempumelelo, ikakhulukazi ngasohlangothini lokwakha amathuba emisebenzi. Uveze ukuthi ukuqhamuka nezinhlelo ezintsha zokukhiqiza izitshalo nokulwa nezifo ezihlasela imfuyo, ngezinye zezinto ezizoba seqhulwini kuyena. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleSebethembe uMchunu ngenkinga yobugebengu bokuweliswa kwezimoto abaseMkhanyakude
Next articleKulamule ijaji “kuxabana” umshushisi nommeli bebanga eyokudluliswa kwesigwebo kwelikanjiniyela