Unovalo owoKhozi ozokwethula olomculo wesintu kumabonakude

203

LUCKY CAIN

UNOVALO uMsakazi woKhozi FM, Mandla “Njinji” Magwaza oqokelwe ukwethula uhlelo olusha lokuncintisana kwiSABC 1, olubizwa ngokuthi, “Ushuni Womhlaba”. Lolu hlelo okulindeleke ukuba luqale ukukhonjiswa kuSABC 1 ngomhla ka-7 kuNtulikazi (July) ngo-6 ntambama, luzoba namajaji okubalwa kuwo umrepha uBig Zulu, umculi uMsaki, isihlabani somculi uSho Madjozi nomakadebona kamaskandi, uPhuzekhemisi.  

ILANGA Lempelasonto lithole ukuthi lo msakazi uzokwethula lolu hlelo lokuthungatha nokuncintisana kwabaculi besintu. Uzolwethula nomsakazi weMetro FM, uMpumi Mlambo. 

Ngokwesitatimende esikhishwe yiSABC 1, kulolu hlelo kuzokhethwa abaculi abawu-40 ezinkalweni ezahlukene eNingizimu Afrika, okuyibona abazoqhudelana. “Kangikaze ngizicabange ngingumethuli wezinhlelo zikamabonakude, kodwa kuthe ngesikhathi ngiqokwa, ngaqala ngavula amehlo, ngazibona ngikhula kumabonaku-de,” kusho lo msakazi. Uvalo nokwethuka kukhona, kodwa lokhu kakusho ukuthi kangikulangazelele ukubonakala kulona. Empeleni ukwethuka kwami wukuthi ngenza into engiqalayo ukuyenza, kodwa ngiyazethemba ukuthi ngizokwazi ukwenza abantu bakuthokozele ukungibona ngethula lolu hlelo,” esho. 

Uthi unesifiso sokuthi lolu hlelo lumvulele neminye iminyango kumabonakude. 

Previous articleUdliwa yingebhe obhunyelwe yindodakazi ngamanzi ifuna ubhiya ngenkani
Next articleUyise kaRatomo ucacisa ngekusasa lendodana yakhe