Unovalo umndeni wobulawe yisoka limsola ngokuqoma

489

Kuthiwa licasulwe ukuthi uhambe noninalume eyothenga okokucima ukoma

NONHLAKANIPHO SHINGA

UNENGEBHE umndeni wowesifazane wase-Mbumbulu okuthiwa ubevula amacala okuhlukunyezwa yisoka lakhe, kodwa kungapheli sikhathi esingakanani, babuyelane kube mnandi,m njengoba kuthiwa ligcine limbulele ngesihluku. Okwenza umndeni wesabe, wukuthi isoka likamufi, uNkz Nompumelelo Gumede (32), lisagcwele izinkalo selokhu lagila lo muga ngoNcibijane. Ngokuthola kweLANGA, umsolwa ufonele umufi anezingane ezintathu naye emini yomhla ka-31 kuZibandlela (December) embuza ukuthi ukuphi. Kuthiwa umufi uthe usakhapha uninalume,
uyothenga okuphuzwayo esitolo.


UNkz Mpilwenhle Gumede ongudadewabo kamufi, utshele leli phephandaba ukuthi kwenzeka lokhu nje, isoka belihlala limshaya (umufi), kodwa bebengalindele ukuthi selingaze limbulalele into engekho. “Kufike umalume obesivakashele ngomhla ka-31 ezogubha nathi ukuphela konyaka. Ucele ukuthi udadewethu amphelezele aye lapho ezokwazi ukuthenga khona okokucima ukoma. “Ngoba akasiye owasendaweni,
umphelezelile kanti kuzofona uyise wezingane zakhe besesendleleni, washo ukuthi uhamba nomalume,” kusho yena.


Uthi kabanakanga lutho, baqhubekile nempilo. Kuthe ngezithuba zo-01h00 (ngomhla ka-1), kwangena ucingo kudadewabo, kufona yena belu uyise wezingane zakhe. Uthi ngenxa yokuthi umsolwa ubengalifuni ibhulukwe, udadewabo ulikhumulile wagqoka isiketi, waphuma waya kuye. “Kakuphelanga sikhathi esingakanani, wabuya wazolanda umalume, wathi uyise wezingane ucela ukukhuluma naye. “Baphumile bobabili, wabuya umalume esethi usbari ucela ukuba bahambe bobathathu, ufuna ukuyomthengela okuphuzwayo, angahamba yini nabo.


“Sithe kakunankinga. Kuthe kungakapheli sikhathi esingakanani nje behambile, kwangena ucingo kufona umalume ethi ucela siyomhlangabeza, usephume imoto ihamba ngoba usbari uthe bazochaza kahle ukuthi bazana kanjani,” esho Uthi baphume ngaleso sikhathin bayomhlangabeza. Umufi ubesele emotweni nomsolwa. “Sibuye sahlala sizitshela ukuthi uyabuya. Kuthe ngabo-05h00 sengilele, kwafika umakhelwane wangitshela ukuthi mangivuke udadewethu useshonile. “Ngizitshele ukuthi uyadlala ngoba bekujwayelekile ukuthi isoka lakhe uma limshaya kufonelwe mina kuthiwe mangiphuthume, kanti into yabo ibisingicasula.

Bengicasulwa wukuthi bekuthi uma isoka lakhe limshayile, alivulele icala, ngithi ngiyabona sebexolelene, liphinde limshaye,” esho. Uthi isidumbu sikadadewabo besikubo kamsolwa. Uphuthume khona ngoba kuseduze nakubo, wafika sisegcekeni sesimbozwe ngengubo. Uthi isidumbu besixebuke umzimba wonke sengathi sishile kanti ekhanda besinezingozi eziningi. “Besivuvukele ngisho izandla. Umhudule waze wasala ngokwangaphansi ayekugqokile nesikibha kuphela. Udadewethu ushiye abantwana abane, abathathu ngabakhe umsolwa.

Kwathina sihleli siyasaba manje njengoba engabanjiwe nje, ngoba kasazi noma uzogcina esezohlasela nathi yini,” kusho yena. Umthombo waleli phephandaba ulitshele ukuthi umsolwa uxabane nomufi besemotweni, wamshaya waze wamkhiphela ngaphandle, wabe esembophela emotweni ngentambo, wamhudula emgwaqweni ehla enyuka naye, emsola ngokuthi ujola noninalume. “Ngemuva kokumhudula, umqaqile wamphonsa esikhenkeni semoto yakhe. Kunabantu abamlandela bebuza ukuthi yini lena ebomvu ngemuva emotweni yakhe, wathi wumkhono wenkomo.


Ngenxa yokuthi bebezitshela ukuthi ngowenkomo entshontshiwe, bamlandelile, okuthe uma kufikwa kubo, wakhipha isidumbu sikanina wezingane zakhe wasidalakaca phansi, wabiza umndeni wakhe wawukhombisa sona. “Uwutshele ukuthi baxabene ngoba uthole ukuthi (umufi) usenendoda entsha,” kusho umthombo. Iphoyisa elingagunyaziwe ukuphawula kwabezindaba liluqinisekisile lolu daba, lathi amaphoyisa aseMbumbulu athungatha umsolwa, aphenya ngecala lokubulala. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
‘ww.ilanganews.co.za

Previous articleUcela usizo uninakhulu wengane ekhubazekile
Next articleUSuthu nogqozi lokuvuka ngeChiefs