Unqanyukelwe wumoya esakaza owoKhozi FM

1267

lzimenywa ziziqhubekele zodwa engasekho oziholayo

UBHEKA ‘BEEKAY’ Mchunu oxinwe wukugula esakaza.

MTHOBISI SITHOLE
ULUSHIYE phakathi isigubhukane uhlelo lwakhe lukamasikandi, oluthi “Sgiyangengoma” umsakazi wo-Khozi FM, uBheka “Beekay” Mchunu, izolo ngoMgqibelo ecathanyelwa wukugula esemoyeni. Ngokwemithombo yeLANGA LangeSonto, kube omunye wabaphathi besiteshi oxhumane nethimba lohlelo, ephakamisa ukuthi kungabanjani kulethwe omunye umsakazi ozoshintsha uBeekay, emuva kokuba ezwe ukuthi kukhona okushaya amanzi ngalo msakazi ngesikhathi enqanyukelwa wumoya esakaza. Bekuzwakala ukuthi uyawudonsa uma ezokhuluma, amanye amagama engasazwakali kahle uma ewaphimisa.

Kubikwa ukuthi nethimba lalolu hlelo bekukhona elikubonayo ukuthi akekho esimeni esihle sokusakaza ngaphambi kokuba kuqale uhlelo. “Isimo besingesihle impela,” kusho umthombo. UBeekay uvalelise sekusele imizuzwana kushaye u-11h00, wathi sekuzoqhubeka uLucky Nkosi. Emuva kwalokho kuzwakale uNonhlanhla “Mroza” Buthelezi eqhubeka nohlelo emuva kwehora le-11. Ubesakaza eseMzumbe. Kubikwa ukuthi okudale lokho wukuthi uNkosi ubengekho eduze ukuze ezokwamukela izintambo, kuqhubeke uhlelo.


Abelaphi bendabuko abebemenywe kulolu hlelo esigabeni esibizwa ngokuthi “Ezekhethelo” lapho isimenywa sosuku sicela ingoma ethandwa yisona, kuqhudelana izingoma eziwu-10-baziqhubekele bodwa ohlelweni ngokusizwa ngabadidiyeli balo. Ubesengekho umsakazi ohola uhlelo njengoba uMroza ubesebenzela ngaphandle. Ethintwa uBeekay, uthe ubezizwa engekho esimweni esihle sempilo. Utshele ILANGA LangeSonto ukuthi lokhu kugula akuqondakali, kodwa uyazama ukunakekela impilo yakhe. Uveze ukuthi ubeqhubeka nje nokusebenza izolo, kodwa isimo singesihle. Uthe usekwenze konke okuningi ngokwemishanguzo.


Kubikwa ukuthi lokhu kugula kuhlasela uma esemsakazweni. Izolo kuthiwa lishone kungasekho kubi lokhu obekumuqeda umoya. “Kuba wuvalo nje nokuncisheka umoya,” kusho uBeekay. Lokhu kugula akukusha kulo msakazi njengoba kuke kwamqinisa nyakenye. Kuzokhumbuleka ukuthi nasohlelweni abelwenza phakathi nezinsuku kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, isikhathi esiningi ubebanjelwa ngenxa yakho ukugula. Okhulumela I-South African Broadcasting Corporation (SABC), uNkz Gugu Ntuli, uzanyiwe mayelana nalolu daba, waze wathunyelelwa nobhalonyazi, kodwa kwaze kwashaya isikhathi sokuloba engatholakali. Uhlelo olusakazwe nguBeekay nyakenye, oluthi “Kanye Nawe”, belulele isibili ezinhlelweni ezilalelwa kakhulu oKhozini kanti nangesikhathi enikezwe olwesicathamiya oluthi “Ithende Lemicimbi” eminyakeni emibili edlule, lwaqopha umlando. Lolu hlelo lwalalelwa ngaba-ntu abangaphezulu kuka-1 million. Kwavela ukuthi lunikwa yena nje, belungakaze lufinyelele kulesi sibalo sabalaleli selokhu lwabakhona. UBeekay useneminyaka engaphezu kuka-10 eyibambile kwezokusakaza.
Mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleObesaba amanzi uyomela elakuleli kwezokutshuza
Next articleUZAMA INHLANHLA EKILABHINI YASE-KZN OWADUMA KWI-DOWNS