UNtuli uthembise into yamehlo nge-IFP eMoses Mabhida Stadium

304

BHEKI NDLOVANA 

SEKUBHEKWE i-IFP ukuthi yona iphetheni emqulwini wayo wezethembiso zokhetho – oluzoba mhla ka-29 kuNhlaba (May) – ezowethula mhla ka-10 kuNdasa (March) eMoses Mabhida Stadium, eThekwini. Leli qembu landulelwe yi-EFF ne-ANC ekwethuleni umuqulu walo kule nkundla. Kubhekwe nokuthi iNkatha yona izokwesekwa kangakanani kule ngqungquthela kwazise i-EFF ne-ANC bakwazile ukuyigcwalisa le nkundla. Njengamanje i-IFP imatasa nemikhankaso yokunxenxa abantu ukuba baphume ngothi lwabo ukuya kule ngqungquthela. 

NgeSonto ubuholi baleli qembu buhlangane namalungu omphakathi waKwaDukuza, eNtshawini Sportsield, lapho inkulumo yosuku yethulwe ngusihlalo wayo KwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli. I-IFP igadla ngaye uNtuli kwabagaqele isikhundla sobundunankulu kulesi sifundazwe. Enkulumeni yakhe, uthe kuzofanele kucacele ngisho ingane ekhasayo uma “sekungena izindlovu ezintathu” eMabhida. 

Utshele abantu ukuthi i-IFP yilona themba lesifundazwe neNingizimu Afrika yonke. Ubakhumbuze ukuthi ngesikhathi kusaphethe i-IFP KwaZulu-Natal, ithemba lalikhona ebantwini. Uthe njengoba bebehambele KwaDukuza, bebeyothatha amandla. “Uma sibona nina, sibona ukunqoba kwe-IFP. Uma sibona nina, sibona ithemba ngekusasa elingcono ngalesi ngeKwaZulu-Natal. Uma sinibona nibaningi kangaka, sibuyelwa yithemba,” kusho uNtuli. 

Utshele abantu ukuthi bangakhathazeki ngoba zikhona izinto zokuthutha umphakathi zamahhala ezihleliwe, ezizobahambisa eMoses Mabhida. Ubagqugquzele ukuba phaphume ngobuningi babo ukuyovota mhla ka-29 kuNhlaba.

Previous articleUgwayi katiki kubasubathi “abakweleta” iComrades Marathon
Next articleKuntwela ezansi ngokuphela kombango wesihlalo sobukhosi