Unya isangoma sigonyuluku ngokudlwengula nokubulala

375

Kulindelwe ukuba ijaji likhiphe isigwebo namuhla ngoLwesine

UNKZ Phulile Nzuza owathunjwa, wadlwengulwa, wabulawa ngesihluku

SKHOSIPHI MTHEMBU NO-JOHN HLONGWA
SIKHIPHE ingonyuluka isangoma eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngoLwesibili ngesakwenza kowesifazane esamthumba, samdlwengula maqede samnquma uqhoqhoqho sibambisene nomngani waso, esigamekweni esenzeka ngoZibandlela (December) wangonyaka odlule eNgwelezane, eMpangeni. Kube nomuzwa onzima enkantolo ngesikhathi uLindokuhle Mzimela (25) egonyuluka ngamanyala awenza noKhetha Prince Zulu (19) –okudume ikhanda kuyena izolo ngoLwesithathu egwetshelwa lona leli cala lokudlwengula kubulawe uNkz Phulile Nzuza (38). ULindokuhle noKhetha baboshwa ngawo uZibandlela kanti umpheyi wecala, uSgt Mandlenkosi Biyela, ubephikisene nokuba bathole ibheyili njengoba bebegqunywe ngaphakathi.


ULindokuhle ubelokhu ebheke phansi ngenkathi ummeli wakhe, uNkz Amanda Hulley, efunda isitatimende sakhe, egonyuluka ngakwenza. “Ngosuku lwesigameko, mina noKhetha Zulu nabanye abangani bethu, sasiphuza utshwala endaweni yokucima ukoma kwaMabaso, kusukela ekuseni kwaze kwashaya ihora leshumi ebusuku. “Sasiphuza ikesi likabhiya nogologo kanti kwabe sekuvalwa kule ndawo ngehora leshumi. “Sahlukana nabanye abangani, mina noKhetha saya kwenye indawo yokucima ukoma. “Sesisendleleni, sabona owesifazane ehamba nowesilisa, sakhetha ukubabamba inkunzi. “Ngakhipha ummese lona wesilisa wasibona, wabaleka kwasala lona owesifazane (umufi).

“Samfuna umakhalekhukhwini, wathi akanawo. “Sanquma ukumdlwengula ngoba engenawo. “Ngasebenzisa ummese wami ukumsabisa ukuba ahambe nathi, sambamba izandla, sahamba naye ngaphandle kwemvume yakhe, saya naye kwenye indlu eyayingakaqedwa ukwakhiwa. “Safika ngamtshela ukuba ahlale phansi. “Kwathi esehleli, ngamtshela ukuba akhumule kodwa wenqaba. “Kwangicasula lokho ngabe sengimgwaza esiswini nasesifubeni, wakhumula. “Esenqunu, ngamdlwengula. Kwathi sengiqedile, noKhetha wamdlwengula. “Eseqedile uKhetha, ngabe sengibona ukuthi uzosibophisan umufi, ngambulala. “Ngamnquma uqhoqhoqho ngommese wami. Sahlala samlinda ukuba aze afe,” kusho yena.


Ijaji, uNkz Nompumelelo Radebe, limchazele ngobucayi bamacala abhekene nawo nesigwebo esibekelwe wona. UNkz Hulley ucele inkantolo ukuba ikubheke ukuthi ikilayenti lakhe kalisichithanga isikhathi sayo ngoba lilivumile icala futhi liyazisola. Uveze ukuthi linengane eyodwa eliyondlayo njengoba lisebenza njengesangoma kanti unina wayo akasebenzi. Umshushisi kuleli cala, u-Advo Mbongeni Mthembu, ufunde isitatimende esibhalwe ngudadewabo kamufi, echaza ukuthi ukubulawa kwakhe kubahlukumeze kakhulu ngoba ushiye izingane ezinhlanu esezibheke yena. Uveze nokuthi nabo bayizintandane njengoba abazali babo ebashona. Ujaji Radebe ube eselahla uLindokuhle ngecala lokuthumba, ukudlwengula nokubulala kodwa isigwebo wasigodlela inamuhla. Ngakolunye uhlangothi, uKhetha ugwetshwe iminyaka emihlanu ngecala lokuthumba, newu-25 ngelokudlwengula, kanti elokubulala lihoxile. Le minyaka uzoyidonsa kanye kanye

Previous articleLiboshiwe iphoyisa “elidlwengule ona-13”
Next articleKujabule izaguga nezingane ngesabelomali