UNyazi lubonge amalungu ebandla ngokukhuthalela imfundo

1046

THANDI ZONDI 

IBONGE amalungu ebandla lamaNazaretha ohlangothi lwaseBuhleni ngokukhuthalela imfundo ngoba efuna ukufeza isifiso sikaProfethi Isaiah “Mqaliwendlela” Shembe – ongumsunguli waleli bandla – iNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ehola lolu hlangothi. Lo mholi ubethula inkulumo emcimbini wokubungazwa kwezifundiswa zaleli bandla ngeSonto e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini, obizwa ngoNyazi Mass Graduates Ceremony.

UNyazi luthe lucishe lwangaba yingxenye yalo mcimbi ngenxa yomshophi owehlele umndeni walo. Lutshele izethameli ukuthi lushonelwe ngunina ozofihlwa ngoLwesithathu bese isikhumbuzo siba ngoLwesine. 

Umcimbi ubuphethwe nguDkt Ngogi Mahaye – oyilungu laleli bandla – ongumqondisi ehhovisi likaNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uNkk Mbali Frazer. 

Echaza ngengqikithi yomcimbi, uSolwazi Nokwethemba Ndlazi, uthe: “Kwakuyisifiso sikaMqaliwendlela ukuba umuntu omnyama akhululeke futhi anganciki kwabanye. Wakhipha umyalelo wokuthi kufundiswe izingane. Balwile abazali ebandleni, bezama ukuthi izingane zifunde, yingakho kuneziqu ezahlukene. 

“Emisebenzini abayifundele bakhona abakhulayo, abanye babhekene nezinselelo kanti abanye kabawutholi umsebenzi, babona ikusasa labo lingacacile.” 

Previous articleI-DA iyazethemba ngamafolosi asohlwini lwayo KwaZulu-Natal 
Next articleIfaniswe nokubhokoda uZulu esiswini eyokwebiwa komgexo weSilo