UNyazi lukhuze ‘abaphaphile’ eBuhleni

712

Luthi abayeke ukulwa nabanye abantu besebenzisa igama lalo

JOHN HLONGWA

IKHUZE amaNazaretha ohlangothi lwayo ngokuphapha, ahamba ethuka abantu egameni layo, iNkosi yamaNazaretha ase-Buhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ngesikhathi ishumayela eNtabeni iKhenana, eNdwedwe ngoMgqibelo njengoba lolu hlangothi lukule ntaba ukugubha umkhosi kaMasingana (January). Le nkulumo yoNyazi ibisukela esenzweni samanye amaNazaretha ahlulele umsakazi woKhozi FM, uZimiphi “Zimdollar” Biyela, amthuka ezinkundleni zokuxhumana, embiza ngephekula video) zokuxhumana. kalubafundisi abantu inhlamba. “Nginifundisa ukwazi ukuhlalelana nabantu, kodwa niyaphuma ebantwini, bese kuthiwa wu-Nyazi nabantu boNyazi.

Hhayi abantu bami kangibafundisi inhlamba, kangazi nokuthi inhlamba ifundwa kanjani,” kusho uNyazi. Luze lwatshela amaNazaretha ukuthi nalo lunawo umakhalekhukhwini, kodwa luwusebenzisela ukuthumela imilayezo ezosiza lona. Luwayale ngokuthi uma umuntu eyikholwa, akambizi omunye ngephekula. “Ngokwami ngabe niyaxolisa kuZimdollar ngoba phela kanithunywanga yimina. La esontweni yonke into yimina engithi ayimenyezelwe, nina nizenzela okwenu. Angikaze nginifundise UNyazi lukhuze ‘abaphaphile’ eBuhleni Luthi abayeke ukulwa nabanye abantu besebenzisa igama lalo kula ngoba ekhonza ohlangothini lwaseKuphakameni, oluholwa yiNkosi Vukile “Ncoyincoyi” Shembe.


ILANGA LangeSonto, libikile ngalolu daba ngesonto eledlule. Isithombemnyakazo (vi-) soNyazi lukhuza amakholwa, sisabalele ezinkundleni zokuxhuma “Okubuhlungu-ke maNazaretha, enikwenzayo nina, kaninqeniukudelela abantu. Hhayi nonke. “Musani ukulwa nabantu, nilwe ngami. Uma niphostela abantu nifaka ifodo lami, nidelele nidelele bese nifaka ifodo lami. Kanifaki ngani ezenu izithombe? Kaninazo yini?” kusho uNyazi. Luthe laba abathuka abantu kabagunyazwe muntu ukukwenza lokho, lwathi lona ukuphapha,” kusho uNyazi kuzwakala imvunge ebandleni. UZimdollar uthe uyabonga ukuthi uNyazi lubakhuzile abebemthuka, usenethemba lokuthi bazokuyeka lokhu ngoba kuhlambalaza ibandla. yamaNazaretha aseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ekhuze abohlangothi lwayo ngokuthuka abantu egameni layo

Previous articleKuphume isidumbu kugwazana abomndeni
Next articleBakhumelane umlotha uZimdollar nabaseBuhleni