UPappas uveze okubalulekile kuyena ngabantu baKwaZulu-Natal

269

NONHLAKANIPHO SHINGA

UVEZE ukuthi into ebalulekile kuyena, wukuthi kube nohulumeni okhathalela abantu, hhayi okhathalela ukukhulisa inhlangano kuqala, uMnu Chris Pappas (osesithombeni) oyimeya yaseMngeni, iqembu lakhe, iDA, eligadla ngaye kwesokuba ngundunankulu waKwaZulu-Natal njengoba kunokhetho mhla ka-29 kuNhlaba (May).

UPappas obenengxoxo ekhethekile neLANGA, uthe liphezulu izinga lentsha engasebenzi, yingqalasizinda ewohlokayo ngenxa yokunganakekelwa, wubugebengu nohulumeni onuka phu inkohlakalo. “Ukhetho esiya kulona kaludingi ukuba ubheke ibala lomuntu omvotelayo, kepha ludinga ukuba ubheke ukuthi lowo ombeka emandleni uzoyenza yini impilo yakho ibe ngcono nokuthi lukhona yini ushintsho angalwenza,” kusho uPappas. 

Uthe iDA isikhombisile ukuthi iyabakhathalela abantu lapho iphethe khona, futhi uma isemandleni isuke ingangenele ukuzicebisa, kepha isuke iqhubeka nokuqopha umlando omusha wokunakekela abantu baseNingizimu Afrika ngokushintsha impilo yabo nangokubahlinzeka ngezidingo ezibafanele. “Umzekelo nje, iWestern Cape iyisifundazwe esenza kahle, idolobha iCape Town, liyabatshazwa ngokwenza kahle nokuheha abatshalimali nezivakashi, okuholela ekutheni kukhule umnotho walo. 

UPappas uke waba yikhansela ku-ward 1, kuMasipala iTheku. Ebuzwa ngokonakele kulo masipala, ukhombe ngenjumbane imeya yawo, uMnu Mxolisi Kaunda. Uthe ithanda ukugqama nodumo ngaphezu kokusebenzela abantu. “ITheku linuka phu inkohlakalo, futhi linemeya nobuholi obuthanda ubumnandi ukudlula intuthuko. Idolobha libolile. Ingqalasizinda kayilungiswa, ubugebengu buphezulu kodwa balibele wukukuxhasa imicimbi yobumnandi esikhundleni sokuyiswa kwezidingo ebantwini,” esho. Uthe lesi ngesinye sezizathu ezenza iDA ihluleke uma iphakamisa ukuthi umkhandlu weTheku mawuhlakazwe, uqalwe kabusha.

UNkk Nomusa Dube-Ncube, ongundunankulu waKwaZulu-Natal, usanda kugadla kuMnu Pappas, ethi umasipala awuholayo, uMngeni, kawumsulwa njengoba abantu becabanga, nakuwona ikhona inkohlakalo. “UNkk Dube-Ncube uvele angiphoxe nje. Bengimthanda futhi ngimeseka njengomuntu wesifazane obekwe esikhundleni sobundunankulu. Ngesikhathi eqokwa, ngamtshela ukuthi leli yithuba lokuziveza njengoba emele imbokodo, akhombise ukuthi abesifazane kakukho abangeke bakwenze. Ngiyayazi ingcindezi asebenza ngaphansi kwayo. Ngivele ngihleke nje uma esekhuluma ngenkohlakalo eMngeni kodwa engabukhiphi ubufakazi bayo. Thina inkohlakalo esisuke sikhuluma ngayo sinobufakazi bayo,” kusho yena.

Ebuzwa ngokuqokwa nokwethenjwa yiqembu lakhe ukuba alimele emncintiswaneni wokuba yinhloko kuhulumeni wesifundazwe, uthe lona wumthwalo awamukela ngezandla zombili. Uveze ukuthi yena nesekela lakhe, uMnu Sandile Mnikathi ,bamatasa babhala incwadi ngempilo yabo nohambo lwabo kwezepolitiki.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous article“Abebeyocela usizo” badubule babulala inyanga
Next article“Abebeyocela usizo” badubule babulala inyanga