Uphenduke isilomo utolika ecaleni likaNgizwe

392

Ugwetshiwe owatapa eWoolworths ehamba ngeMercedes

OWAYENGUMSAKAZI woKhozi FM uNgizwe Mchunu esenkantolo ngamacala asolwa ngawo. Kwesishuthekiwe ngutolika weNkantolo yeMantshi eRandburg
uMnu Nkosi (elingatholakalanga igama lakhe) etolika ecaleni likaNgizwe Mchunu.

MTHOBISI SITHOLE

LITHAKASELWE ngabaningi ngenxa yamancoko katolika icala lowayengumsakazi wo-Khozi FM uNgizwe Mchunu, ngoLwesine liqulwa eNkantolo yeMantshi eRandburg, eGoli. UNgizwe ubegibele ebhokisini eshushiswa ngezinsolo ezibhekiswe kuyena zokugqugquzela udlame ngesikhathi kuboshwe owayengumengameli wezwe uMnu Jacob Zuma ejele laseMtshezi ngenxa yokunqaba kwakhe ukuqhubeka nokuphendula imibuzo ngokuqhwagwa kwamandla ombuso kwikhomishini yenhloko yamaJaji uRaymond Zondo. Lolu dlame olwenzeke ngo-Ntulikazi (July) ku-2021, luholele ekushisweni kwezwe kwatapwa nasezitolo esifundazweni iGauteng naKwaZulu-Natal, kwafa nenqwaba yabantu.

Utolika uMnu Nkosi (elingatholakalanga igama lakhe) unconywe ngabaningi ngokudlalisa kwakhe amagama esiZulu nokunqanda uNgizwe uma esephakanyelwa umoya enkantolo. Phakathi kwezinto abebuye bazibange noNgizwe umshushisi, wukuthi uNgizwe ubesola umshushisi ngokuthi umfunza amazwi. UNgizwe ubesebenzisa amagama alumelayo azwakala enokugcwaneka nokungahloniphi inkantolo. Kulapho-ke utolika ebekade emkhuza khona ethi: “Kahle ndodana – ibambe lapho-ke mfana.” Umkhuze nangokuthi akaye-ke ukunkanta ngokuphendula izinto ezingabuzwanga. Phakathi kwamagama abesetshenziswa uNgizwe, wukuthi umshushisi uneke amasend…. esho amankwahla nokuthi kungani elokhu ebuza into eyodwa kaningi kanti izindlebe zakhe zinezigonogono yini obekwenza utolika ayibeke ngendlela ehloniphekile okuyinto abengayizwa kahle uNgizwe.


Umshushisi uthe kuNgizwe: “wawunethuba lokukhuza abantu ngesikhathi sokusha kwezwekodwa awuzange ukwenze, owawukusho nje wawuthi ubanqumela izinsuku ezintathu abaholi. Wawuqondeni?” UNgizwe uthe wayeqonde ukuthi akukhululwe uZuma ejele. Utolika ubetolika aphinde abuze ukuthi kungabe utolike kahle yini, avume uNgizwe nakuba bebebanga ukuthi kunamagama awasefayo utolika. Utolika uveze enkantolo ukuthi enyuvesi kunendlela abafundiswe ngayo yokutolika amagama enhlamba abekwe ngendlela eyemukelekile ukudlulisa umyalezo.Ubeshushiswa ngokuthi kungani wasuka esifundazweni iKwaZulu-Natal wayokwenza isithangami sabezindaba eGauteng, ekubeni lalivaliwe izwe ngaleso sikhathi.


Uthe yingoba abezindaba babevumelekile ukuhlangana noma kuphi futhi-ke naye wakhulela eGoli nalo lifana nekhaya kuye. Leli cala lihlehliselwe umhla ka-22 kuNcwaba (August) okulindeleke izethulo zommeli kaNgizwe. INKANTOLO eNkulu yase-Thekwini igcine imgwebe iminyaka emithathu, elengiswe iminyaka emihlanu engatholakali necala elifanayo, izolo ngoLwesihlanu, uMnu Mbuso Moloi wodumo lokutapa ngesikhathi sezibhelu ngo-2021. Lesi sigwebo sihambisana nezinyanga eziwu-18 azozidonsa esendlini. UMoloi owalivuma icala lokutapa esitolo sakwaWoolworths eGlenwood, uphinde wahlawuliswa uR1000 ngokwephula umthetho womgwaqo ngokuhamba ngemoto yakhe
iMercedes-Benz, ingenazo izinombolo.

Previous articleIPirates ijabulise abalandeli bayo
Next articleUgcine eboshiweugogo (71)’odayise’ngabazukulukwabokufika