Uphenyo luveza amaqembu achaphazeleka ekubulaweni kosopolitiki

496

BHEKI NDLOVANA 

LUVEZE ukuthi ANC, IFP neNFP amaqembu achaphazeleka kakhulu ekubulaweni kosopolitiki KwaZulu-Natal uphenyo olwenziwa yithimba elikhethekile lamaphoyisa
Lokhu kuvezwe nguMnu Bheki Cele (osesithombeni) ongungqongqoshe wamaphoyisa ngoLwesithathu ngesikhathi ethula umbiko
ngomsebenzi osuwenziwe yileli thimba, kuze kube manje. 

Uthe leli thimba seliphenye amadokodo amacala awu-321 kusukela mhla ziwu-4 kuNtulikazi (July) 2018. La macala ahlanganisa awu-155 okubulala, awu-51
okuzama ukubulala, awu-77 okwesabisa, awu-12 okwakha itulo lokubulala namanye awu-26 aseceleni. 

UCele uveze nokuthi umsebenzi waleli thimba usuholele ekuboshweni kwabasolwa abawu-348. 

Uthe abawu-62 sebegwetshiwe, kanti amacala abawu-155 asesezinkantolo. 

Uveze nokuthi kunabasolwa abawu-17 abashone ngesikhathi amacala abo esesezinkantolo. 

Uthe isibhamu yisona sikhali esisetshenziswa emacaleni amaningi okuhlaselwa kwamakhansela nezisebenzi
zikahulumeni.  

Utuse leli thimba, wathi uyabonakala umsebenzi eliwenzayo. 

“Ngaphambi kokusungulwa kwaleli thimba, siyazi ukuthi  amacala abengaphenywa ngendlela, obekuholela ekutheni abasolwa bangaboshwa. 

“Iningi lamacala belivalwa (lingaxazululiwe), lihoxiswe noma lidluliselwe ukuyophenywa,” esho. 

Uthe umsebenzi waleli thimba usuholele ekutheni kube nozinzo ezifundeni eziwu-8 kweziwu-11 KwaZulu-Natal. 

Uveze ukuthi ithimba selizogxila
esifundeni iTheku, okungenye yezindawo ezibonakala zingakabi nozinzo. 

Ngaphandle kweTheku, kubalwa nesifunda iZululand njengezindawo okusadingeka ukuba kugxilwe kuzona. 

Previous articleKufezeke isifiso sikaMdavu ngomlando
Next articleIkhuphula amathemba eyokwakhiwa kwefemu yempuphu eZululand