uPHOXILE UGONYA EHLULWA YIBHOKISA LASETANZANIA

976

PHILANI NCALANE
ISHABALALE okwamazolo ebo-na ilanga imizamo kaSiboniso “Tiger” Gonya yokuzibuyisela esibhakeleni somhlaba ehlulwa nguTony Rashid waseTanzania empini ye-ABU Junior Feather-weight izolo ngeSonto ntambama eMfolozi Casino, eMpangeni.
Le mpi imiswe ngomzuliswano ka-10 ngemuva kokuba uGonya evuleke inke-benkebe yenxeba. Ukopha kanzima kukaGonya kuho-lele ekutheni unondweba ayimise le mpi.
UGonya ubevele ehluleka wuku-melana no-Rashid. Bekubhe-kwe ukuthi uGonya akho-mbise izi-nga eli-phezulu kule mpi njengoba uThulani “Nkunzi” Magudulela ohlela izi-mpi zakhe, ezwakalise ukuthi uyilungiselele ngokweqophelo eliphezulu.
UGonya ubelwa okwesibili no-nyaka njengoba ebegcine uku-ngena eringini ngasekuqaleni konyaka eMtubatuba. Ngapha-mbi kwalokhu, ubegcine ukulwa ejuqwa nguZo-lani Tete waseMonti ngomzu-liswano woku-qala empini ebiseBelfa-st, eNorthern Ireland.
Izimpi za-yizolo bezihlelwe nguNokwanda Mbatha weTono Boxing Promotions osa-nda kungena kulo mkhakha wokuqhathwa kwezimpi.
UGonya ubeqhutshwa nguZwi Magudulela ongumqeqeshi wa-mabhokisa aseThekwini Boxing Gym esungulwe nguNkunzi ngemuva kokujimisela amabhokisa olwandle lwaseThekwini.

Previous articleugxeke abadlali kwephuka irekhodi
Next articleIChiefs ibambe umoya ngoKhune