UPHUME NGOSHWELE UZUMA EJELE

848

Bafuna umsholozi “ayophumula”

OWAYENGUMENGAMELI kuleli, uMnu Jacob Zuma, udedelwe ngoshwele wokugula (medical parole) ejele laseMtshezi, izolo ngeSonto, esasidonse
ngaphezudlwana kwenyanga isigwebo sakhe sezinyanga ezuwu-15 secala lokudelela umyalelo weNka-ntolo yoMthethosisekelo.

THANDEKA NGOBESE
 noSKHOSIPHI MTHEMBU

AVUMELANA ngazwi linye amanye amaqembu aphikisayo, athi makadedelwe uMnu Jacob Zuma ejele ayophumula kwakhe. 

La maqembu aphefumule kanjena emuva kokuba izolo ngeSonto 

uMnyango wezokuHlumelelisa iziMilo ukhiphe isitatimende esithi udedela uMnu Zuma ngoshwele wokugula. Unikwa wona nje, ubeseqede amasonto amabili esesibhedlela esingaphandle kwejele, elashwa. 

UMnu Singabakho Nxumalo okhulumela lo mnyango, uthe ukudedelwa kukaMsholozi akusho ukuthi isigwebo sakhe siphelile, uzosiqedela ngaphansi kwemigomo ethile. 

“Yize ngingeke ngikwazi ukudalula ukuthi uze adedelwe nje yini, lokho kuphakathi kwesiguli nodokotela, kodwa odokotela babonile ukuthi kufanele abe ngasekhaya. 

“Bekungekhona okukuqala noma okwesibili sithola izincomo kodoko-tela zokuthi makadedelwe uMnu Zuma njengoba sekwenzeka manje. 

“Uma eyephula eminye yemiba-ndela adedelwe ngaphansi kwayo, engingeke ngikwazi ukuyisho, kuyobe sekubuyekezwa ukudedelwa kwakhe,” kusho uMnu Nxumalo. 

UMengameli we-IFP, uMnu Vele-nkosini Hlabisa, uthe bayakwemukela ukukhululwa kukaMnu Zuma. 

“Akusizi muntu ukuboshwa kwakhe njengamanje. Ukuthathwa kwakhe ayovalelwa ejele kwasibonisa njengezwe ukuthi akekho onga-phezu komthetho, kodwa uma ekho-mbisa ukuthi akaphilile makadede-lwe ayophumula ekhaya,” esho.

 Umholi we-UDM, uGeneral Bantu Holomisa, naye uthe bayakwemukela ukudedelwa kukaMnu Zuma ukuba ayoqedela isigwebo kwakhe ngenxa yempilo. 

“Mabamkhulule ayophumulela ekhaya ngoba usemdala, bese naye evuma ukuphatheka. Abantu okufa-nele babanjwe bayobhadla ejele, yila masela amancane agcwele kwi-ANC, ukuze afunde isifundo ukuthi ukuntshontsha kakubuyiseli,” esho. 

UMnu Schabir Shaik, owayengumcebisi wezemali kaMnu Zuma, wadedelwa ngoshwele emuva kokugwetshwa iminyaka ewu-15 ejele ngo-2005. Wadedelwa ngoshwele ngo-2009. Okhulumela iJacob Zuma Founda-tion, uMnu Mzwanele Manyi, obuye abeyilungu le-African Transforma-tion Movement (ATM), uthe bajabule ngokudedelwa kukaNxamalala. 

Uthe bakhathazekile ngokuxineka kwakhe kakhulu.

Previous articleUsengundingasithebeni odingisiwe
Next articleUsukumise amakhosi umdonsiswano wasendlunkulu