Uqhekeko phakathikweSilo noShenge

625

lMbube seyihoxise abebeyimele ecaleni lombango wokuyisusa esihlalweni sobukhosi

JOHN HLONGWA
SEKUHLALE obala ukuphambana phakathi kweSilo uMisuzulu neNkosi Mangosuthu Buthelezi emuva kokuba izolo ngoLwesihlanu kusabalele incwadi obekubhalwe ukuthi ilotshwe yiMbube iyibhekise kuShenge, icacisa ngesizathu esiholele ekutheni ihoxise abameli bakwaStrauss Daly Inc, ecaleni lombango wesihlalo. Kule ncwadi bekusolwa uShenge ngokwenqaba ukusayina incwadi efungelwe (“affidavit”) ngaphambi kokuyoqala ukuqulwa kwaleli cala. Abasondelene neMbube bathi okunye okushayelele isipikili sokugcina, yisinqumo sikaNdunankulu kaZulu, sokubiza umhlangano wamakhosi nezimeya ozokuba mhlaka-26 kwephezulu eMbizo Hall, eMpangeni.


Kuthiwa uwubize ngaphandle kwemvume yeSilo. Nokho uShengeesitatimendeni uveze ukuthi usazisile iSilo ngalo mhlangano. Kwenzeka konke lokhu nje, iSilo sinqume ukuhoxisa isigubhukane abameli bakwaStrauss Daly Inc, ecaleni elafakwa ngabaphikisana nokunikwa kweSilo isihlalo sobukhosi bukaZulu. Lezi zindaba ziqinisekiswe kwiLANGA Lempelasonto ngummeli wale nkampani, uMnu Musa Nsibande izolo ngoLwesihlanu. Uthe yize iSilo sibakhombe indlela, kodwa uyaziqhenya ngomsebenzi abawenzele iNdlunkulu kaZulu njengoba amacala amaningi bewanqobile. Siyitholile incwadi evela eSilweni, kodwa isimangazile ukuthi sesingahoxiswa ngemizuzu yokugcina. Encwadini, iSilo sikhala ngokuthi kuzoba khona ukungqubuzana ngokomsebenzi (conflict of interest),” esho.


Ebuzwa ukuthi njengoba le nkampani yabameli, ibimele iSilo noNdunankulu kaZulu, iNkosi Buthelezi, ngabe kuzokwenzekani, uthe: “UMntwana uButhelezi akafune sihlalo, ubesiza iSilo nje.” Eqhubeka echaza, uthi njengoba icala selisondele, kungenzeka iSilo sifake isicelo sokuthi lihlehle, kodwa lokho kungaba yizindleko. Laba baholi kulindeleke ukuba bavele ecaleni elizongena eNkantolo eNkulu ePitoli mhla ka-31 kwephezulu. Bekuhlelwe ukuba liqulwe izinsuku ezine. Bobabili bamangalelwe nguMntwana uMbonisi kaBhekuzulu ophuma sendeni linye neSilo uZwelithini (uMdlokombana) esinguyise weSilo uMisuzulu. Balifake ngokwahlukana noMntwana uSimakade kaZwelithini njengoba belwela isihlalo ngezindlela ezingefani.

UNsibande waqokwa yiNdlovukazi uMantfombi, ezala iSilo uMisuzulu ukuba ambhekele izindaba zakhe zamafa, ngemuva kokukhothama kukaMdlokombana. Ngesikhathi sekukhotheme iNdlovukaziuMantfombi, nguyena okwakulindeleke ukuba afunde incwadi yefa, nokho yagcina ifundwe nguMnu Doda Madonsela (SC). UNsibande uveze ukuthi iHhovisi likaNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube libakweleta imali engango-R7 million wezindleko zaleli cala.
hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleUmama nendodakazi bagwetshelwe ukudilikelwa yijele ngawokubulala
Next articleUbanjiswe yiWhatsApposolwa ngokushisa umuzi