URamaphosa ubikelwe ngezinkinga ezahlukene KwaZulu-Natal

279

BHEKI NDLOVANA 

UMENGAMELI we-ANC, uMnu Cyril Ramaphosa (osesithombeni), usolwa ngokwenza iphutha ngokuvumela ihhovisi elikhulu leTransnet National Ports Authority (TNPA) eyengamele amachweba eNingizimu Afrika, ukuba lisuswe eThekwini lithuthelwe e-Eastern Cape. 

UMnu Prasheen Maharaj ongumengameli weDurban Chamber of Commerce and Industry, ephawula ngezinkinga ezisemachwebeni aseNingizimu Afrika, ikakhulukazi elaseThekwini nelaseRichards Bay – utshele uMnu Ramaphosa ukuthi kumele alilungise iphutha.  Ubekhuluma eThekwini ngempelasonto lapho uMnu Ramaphosa ebehlangene khona nezinhlaka okubalwa ezamabhizinisi, abaholi bomdabu, abezenkolo, amaciko nabelaphi bendabuko. Uthe: “Iphutha elikhulu owalenza elokuthi uvumele iTransnet National Ports Authority ukuba ithuthele e-Eastern Cape, isuke esizindeni sezomnotho eThekwini lapho u-66% womsebenzi wamachweba ukhona. Sifuna ulungise lelo phutha, uthuthe ihhovisi elikhulu leTransnet libuyele eThekwini. Lokho kuyoba neqhaza elikhulu ekuxazululeni inkinga esinayo yezokuthutha.” 

Indaba yenkinga emachwebeni akuleli isematheni njengoba kukhalwa ngokundonda komsebenzi eThekwini, lapho inqwaba yemikhumbi ingakwazi ukungena echwebeni ngesikhathi esifanele ukuyodiliza noma ukuyothutha imikhiqizo yakuleli eyodayiswa emazweni aphesheya. ITransnet ithi inkinga idalwa wukungasebenzi kahle kwemishini eyethula, ilayishe amakhonteyina emikhunjini. Kukhalwa nangokungalungiswa kwayo, okwenza ingasebenzu ngendlela efanele. 

Ephendula uRamaphosa, uvumile ukuthi mkhulu kakhulu umonakalo owenzekile emachwebeni nasemizileni yezitimela kusukela eminyakeni edlule. Uthe njengamanje bayayibheka futhi bayayilungisa inkinga. 

Kulo mhlangano, uSihlalo weNdlu yabaHoli boMdabu KwaZulu-Natal, iNkosi Sifiso Shinga,inxuse uMnu Ramaphosa ukuyifakela izibuko eyokubulawa kwamakhosi, ikakhulukazi KwaZulu-Natal. Uncome uRamaphosa ne-ANC ngemiholo yezinduna nokukhushulwa kwamaholo onobhala bemikhandlu yamakhosi. UNkk Nonhlanhla Bongekile Nkomo, obemele inhlangano yabelaphi bendabuko, iNational Unitary Professional Association for African Traditional Health Practitioners of SA, ukhale kuRamaphosa ngenkinga yokugcwala kwabelaphi-mbumbulu, wathi idinga ukusukunyelwa.  

Previous articleUMasipala weTheku usudinga umlawuli onesipiliyoni sasesihogweni
Next articleKubulawe inkosikazi kasomatekisi osanda kusocongwa